poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Čtvrtý úkol soutěže: Co zmůžu…

 
[ 31. prosince 2006 | Autor: ]
 

Je blízko vašeho bydliště skládka a vám se line zápach z ní až do obýváku? Pálí soused PET lahve v kamnech a neví, že tím škodí životnímu prostředí? Znáte minimálně deset lidí ze svého okolí, kteří bez auta neudělají ani krok?

Svítí se v celé škole neúspornými žárovkami? Není ve vašem městě ani jeden obchod s biopotravinami? Máte daleko popelnice na tříděný odpad? Sprchují se spolužáci po tělocviku půl hodiny? Nakupuje většina lidí z vašeho okolí levné oblečení bez uvážení, odkud pochází, a podporuje tak nepřímo dětskou práci v zemích třetího světa? Nakoupil někdo známý v nedávné době zlevněné zboží, i když ho nepotřeboval? Kupují si spolužáci každý rok nový mobil, aby byli ještě větší frikulíni?

Někomu vadí jedna věc, někomu druhá. Ale co zmůžem…

Uvidíme ve čtvrtém úkolu:
Zpracujte kvalifikované podklady pro prezentaci libovolného tématu z oblasti ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA. Vyberte si nějaký problém, který přímo, nebo nepřímo souvisí se spotřebou a nějak se týká místa, ve kterém žijete. Zdůvodněte výběr problému, který vás pálí: jaké jsou jeho kořeny a dopady, proč vám vadí, proč jste si vybrali právě tento problém a co se ním dá dělat. Vysvětlete souvislosti mezi tímto problémem a chováním jednotlivců, kteří se na něm podílejí. Navrhněte jeho efektivní řešení. Připravte si 10snímkovou prezentaci pro svou třídu a svou práci představte.
Prezentaci nám zašlete na známou adresu: soutez@generation-europe.cz a nezapomeňte uvést své soutěžní číslo!
Tutor týmu potvrdí vystoupení žáků před třídou a napíše o něm porotě krátkou emailovou zprávu o max. 5 větách. V předmětu emailu ať učitel uvede: potvrzení prezentace "číslo soutěžního týmu". Potvrzení bude hodnoceno 2 body.
Podklady k úkolu 4 rozhodně nezahazujte! Jeho řešení totiž navazuje na úkol 5, kde bude vaším úkolem zrealizovat reklamní kampaň pro veřejnost (ve vašem okolí škole, rodině atp.), aby se o problému dozvěděli a mohli zapojit do jeho řešení…

Úkol bude hodnocen podle toho, zda jste zvolili téma podle zadání (neplést např. sociální nebo rasové problémy do odpovědné spotřeby). Soustředíme se také na to, zda jste problém, jeho příčiny a souvislosti dostatečně vysvětlili a jestli je vámi navrhované řešení v dané situaci reálné. Jako vždy budeme hodnotit přehlednost prezentace a kreativitu.

Odkazy pro inspiraci: 
www.ekolist.cz 
www.ekoporadna.cz 
www.ecn.cz 
www.zelenykruh.cz 
www.fairtrade.cz 
http://www.thementers.com/responsibleconsumption/

Lhůta:
Řešení očekáváme do 31. 1. 2007 na výše uvedené adrese

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled