poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Druhý úkol soutěže: Prodavači nebo podavači?

 
[ 15. listopadu 2006 | Autor: ]
 
V jednom nejmenovaném hypermarketu si spotřebitel může u přepážky s informacemi/reklamacemi přečíst: „Reklamace se nepřijímají na níže uvedené zboží nebo části zboží…“ Následuje dlouhý výpis výrobků (nebo částí), na které si kupující nemůže při zjištění vady postěžovat, natož požadovat opravu nebo dokonce výměnu.

Prasklými žárovkami počínaje, rozštípnutými plastovými součástmi výrobků a poškrábanými či „mechanicky poškozenými“ plechovými součástmi konče.
Dokud onu přepážku nebudeme muset použít, tak se nad výše uvedeným seznamem nepozastavíme. Neměli bychom se ale víc zajímat o svá práva při nákupu výrobků? A neměli bychom prodejcům častěji připomínat jejich povinnosti? A znají vlastně obchodníci své povinnosti vůči kupujícímu vyplývající ze zákona?

To zjistíme v dalším úkolu:

Jak na tom jsou prodejci ve vašem okolí? Pohoří nebo uspějí ve zkoušce, kterou jim připravíte?
V zákoně o ochraně spotřebitele a v občanském zákoníku vyhledejte ustanovení týkající se KUPNÍ SMLOUVY (nákup výrobků) a sestavte test obsahující 10 otázek týkajících se této tématiky. Otázky položte nejméně 10 obchodníkům ze svého okolí. Test mohou respondenti absolvovat jak písemně, tak ve formě řízeného pohovoru. Testové otázky (nebo úlohy) mohou mít libovolnou podobou. Z odpovědí prodávajících vyhodnoťte, jaké mají povědomí o spotřebitelských právech.

Příklad: V § 9, odst. 1, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele se píše: „Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků…, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby… Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.“
Z tohoto ustanovení pro prodávajícího hned vytvoříme několik otázek:
• Je dostačující, aby prodávající instruoval kupujícího o vlastnostech kupovaného výrobku ústně?
• Má kupující právo na návod v českém jazyce?
• Pokud prodávající neubude informovat spotřebitele o správném užití výrobku a výrobek se nesprávným používání poničí, má spotřebitel právo na náhradu?


Při hodnocení tohoto úkolu budeme hledět na to, jak jste se zorientovali v právních předpisech, jak jste zformulovali otázky pro prodávající a jak jste byli schopni pomocí vlastní analýzy interpretovat posbírané odpovědi. Také budeme jako při prvním úkolu přihlížet k tomu, jak jste dodrželi zadání a jak pečlivě jste úkol zpracovali. Jako u všech úkolů platí: iniciativě a vlastní invenci se meze nekladou!

Odkazy:
• aktuální znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
• aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku
http://www.spotrebitele.info/kampan/letaky.php?letak=03  
http://www.spotrebitele.info/kampan/letaky.php?letak=04  
http://www.spotrebitele.info/kampan/letaky.php?letak=06  


Způsob a rozsah zpracovaní: textový dokument (velikost písma minimálně 10 b.), maximálně 3 strany A4, který by měl obsahovat vámi vytvořený seznam otázek (popř. přímo vlastní dotazník) a zpracované výsledky s vlastní interpretací.

Lhůta: Vypracovaná zadání nám, prosím, pošlete do 30. 11. 2006 na NOVOU e-mailovou adresu soutěže – soutez@generation-europe.cz a nezapomeňte uvést své soutěžní číslo!


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled