poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


Rozhovor se Zuzanou Roithovou v časopisu Štít spotřebitele, který vydává Sdružení na obranu spotřebitele

 
[ 11. září 2006 | Autor: ]
 
1) Je příznačné, že středoškoláci budou soutěžit prostřednictvím internetu, tedy média, jež je jim zjevně nejbližší. Mají však nějaké spotřebitelské zkušenosti? Nedívají se na spotřebitelské problémy lehkomyslněji než zkušení a otlučení dospělí, třeba jejich rodiče?
 Myslím, že středoškoláci jsou právě ve věku, kdy se více a více odpoutávají od rodičů, kteří  jim v dětství  byli prostředníky mezi poskytovateli služeb a dospívající se  stávají samostatnými spotřebiteli. Možná, že středoškoláka nezajímá jak správně reklamovat myčku na nádobí, ale při reklamaci značkové sportovní obuvi už jistě bude  rád asistovat svým rodičům a například stát si za svým právem spotřebitele při koupi snowboardového prkna si úplně sám. Vše záleží na oblasti zájmu dospívajících – třeba problematika ochrany spotřebitele v digitálním prostředí je právě parketa mladých.
 Domnívám se, že na tuto otázku – zda se potvrdí  lehkomyslnější přístup dospívajících -   získáme  odpověď na konci této soutěže.
  2) A dozvědí se vůbec o takové soutěži, když jejich vztah k médiím je přinejlepším vlažný?
 Soutěž bude prezentována  www.generation-europe.cz, odkaz bude i na mých stránkách www.roithova.cz.  Vím, že Generation Europe a SOS  komunikují již několik let s pedagogy středních škol z celé České republiky a to v souvislosti s vydáváním a distribucí Spotřebitelského diáře pro středoškoláky. K tomto diáři patří také metodická příručka pro pedagogy, kteří na hodinách společenské výchovy pracují s tímto diářem. Jsou to ti  pedagogové, kteří mají zájem vychovat ze svých studentů dobře  informované spotřebitele. Při této příležitosti bych ráda zmínila svou nedávnou zkušenost. Při jednání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jehož jsem místopředsedkyní, jsem tento  Spotřebitelský diář ukázala svým kolegům poslancům Evropského parlamentu a překvapil mne jejich velkým zájem o tuto  zajímavou formu šíření spotřebitelských práv mezi dospívajícími. Je to velká  pochvala za práci české sekce Generation – Europe a Sdružení obrany spotřebitele.
 3) Co by si ze soutěže a vítězové z cesty do Bruselu měli odnést do spotřebitelského života?
Byla bych ráda, kdyby si nejen vítězové, ale všichni účastníci soutěže odnesli poznání, že vnitřní trh a ochrana spotřebitele jsou spojité nádoby. Aby porozuměli tomu, jak funguje vnitřní trh a jaká je nezastupitelná úloha spotřebitele  pro jeho dobré fungování. Pochopí, že spotřebitelé, kteří jsou si vědomi svých práv podporují výrobce a obchodníky, kteří dodržují pravidla. Informovaný spotřebitel tak může bránit svým chováním nekalým praktikám v obchodě a  současně tak  podporuje rozvoj férového obchodu v EU.
    
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled