poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Směrnice o službách


Liberalizace služeb

Směrnice o službách (tzv. Bolkensteinova směrnice) je stěžejním tématem garančního Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, kde Z. Roithová intenzivně usiluje o její prosazení. Analýzy dokladují významný skrytý potenciál pro růst evropské ekonomiky právě ve službách. Tato směrnice odstraňuje administrativní bariéry a zakazuje praktiky, které jsou v rozporu s principy Unie, které omezují přeshraniční poskytování služeb zejména ve starých členských státech.
 
[ 13. října 2005 | Autor: ]
 
Směrnice je jedním z nástrojů pro Lisabonskou strategii, neboť má přinést přes půl milionu nových pracovních míst, zvýšit růst o 0,6% a zvýšit reálné mzdy o 0,4%. Směrnice je však již rok zásadním evropským politikem. Avšak zejména němečtí socialisté a Francouzi blokují její přijetí. Hlavní zpravodajkou je německá socialistka, která navrhuje odmítnutí či alespoň vyprázdnění směrnice s odůvodněním na riziko sociálního dumpingu. Oponenti se obávají konkurence z nových členských zemí. K dumpingu však vede nelegální trh, kterému napomáhají právě zmíněné administrativní bariéry. Z. Roithová jako místopředseda garančního výboru kritizuje toto pokrytectví a obhajuje cíle směrnice nejen na půdě EP, kde pořádala mimo jiné též slyšení o dopadu směrnice do zdravotních služeb a práv pacientů. Přednášela na půdě Hospodářské komory ČR a obhajovala postoj před Senátním výborem v ČR. Intenzivně koordinuje pokrok při projednávání v EP s Ministerstvem průmyslu ČR, které formuluje konstruktivní pozici ČR na Radě. Z. Roithová je spoluzodpovědná za komplexní pozměňovací návrh ELS-ED frakce. Účelem těchto změn jsou jednoznačnější formulace, které též reagují na mediálně šířenou chybnou interpretací jednotlivých článků. Směrnice v žádném článku nezasahuje do subsidiarity, ať už jde o zdravotní a sociální služby nebo daně či kulturu. Proto cílem komplexního návrhu ELS je explicitní ujištění, že tomu tak je a dále, že soukromé smluvní právo má přednost a že specifické směrnice o vysílání pracovníků, o vzájemném uznávání kvalifikací, televize bez hranic, koordinace sociálních aktivit či daňová opatření a další nebudou směrnicí dotčeny. Z.Roithová dále podporuje jedinou věcnou změnu a tou je vynětí loterií a her z působnosti směrnice. Prosadila přesnější formulace chránící suverenitu profesních komor při udělování licencí poskytovatelům regulovaných profesí. Dále navrhuje zpřesnění podmínek úhrady nemocniční péče, neboť to souvisí s právní jistotu pacientů při léčbě v zahraničí. Dále se významně angažuje za zachování zdravotních a sociálních služeb v působnosti směrnice, což odstraní někdy neodůvodněnou byrokracii při usazování lékařů a ošetřovatelek v zahraničí i u nás. Ideologický odpor a šíření účelové dezinterpretace jednotlivých článků přinesly smršť pozměňovacích návrhů, kterých je nakonec 1550! Z působnosti směrnice jsou již v původním návrhu Komise vyňaty finanční služby, daně, exekutivní služby a služby, které řeší sektoriální směrnice např. dodávky energií, telekomunikace apod. J. Březina ve svém výboru prosadil, aby z působnosti směrnice byla vyňata sice užitečná, ale neobratná anitidiskriminační formulace, kterou mnozí považují za možný zásah do národních kompetencí v oblasti daní. Frakce ELS-ED nachází spojence pro schválení u frakce liberálů a některých socialistů z nových zemí. O schválení směrnice v prvním čtení svádí jak Evropský parlament, tak Rada téměř dvouletý tvrdý ideologický zápas. EU tak přešlapuje na důležité křižovatce. Přitom se rozšířená Evropa již dnes otevírá službám ze třetích zemí.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled