poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Ze Sjezdu KDU-ČSL


Kandidátský projev Zuzany Roithové na sjezdu KDU-ČSL, 20.4.2008

 
[ 22. dubna 2008 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Vážení delegáti,

 

o Evropské unii jste dnes slyšeli hodně. Pokud bych měla já osobně tuto padesátiletou dámu k něčemu přirovnat, tak je to úspěšná a docela sebevědomá žena, která se snaží mít doma pořádek a pokud to jde, tak i trochu sekýrovat okolí.

Mimochodem: toto je mapa Evropy od Heinricha Buntinga, který už před čtyřmi sty lety vyobrazil starý kontinent jako panenskou panovnici, ale s respektem k národním povahám jednotlivých zemí, takže vypadá jak vypadá. Nu – modelka to není, ale líbí se mi, že Česko je jejím srdcem. A dnes zas!

Padesátiletá sjednocená Evropa splnila očekávání otců zakladatelů: do válkami rozvráceného kontinentu vnesla mír, politickou stabilitu a hospodářskou prosperitu. Dnes ale čelí novým hrozbám: terorismu, energetické závislosti, přesunu výroby a pracovních míst do levnějších zemí, či odlivu mozků naopak tam, kde se na vědě nešetří. Přesto věříme, že se Evropa opět dostane na světovou špičku – i když je zavalena zbožím z Asie a proudy jejích duchovních hodnot se slévají s jinými v oceánu globalizace.

Ve výboru řeším denně rozpor mezi regulacemi, které mají půl miliardy Evropanů chránit, ale současně snižují konkurenceschopnost Unie na světovém trhu. Protože vysoké standardy – ať už sociální, zdravotní či ekologické – něco stojí a výrobu prodražují. A proto hledám rovnováhu: Evropa nemůže rezignovat na dosaženou civilizační úroveň, ale nemůže se ani tvářit, že není ohrožena.

Nebraňme se výrobkům z Asie, ale trvejme na jejich kvalitě - tedy na těch našich vysokých standardech. Právě před dvěma dny jsem v České televizi opět hovořila o nebezpečných čínských hračkách. Nikoli jen proto, že se dětští spotřebitelé sami ozvat nemohou, ale i proto, že jde o neférový obchod, kterým trpí průmysl a také lidé v Asii či Africe. Bojuji proti padělkům a porušování autorských práv, ale nejvíc mi vadí porušování práv lidských. Proto tolik vyžaduji, aby Unie přiměla Čínu a další totalitní režimy k jejich dodržování - je starou chybou evropské diplomacie oddělovat lidsko-právní cíle od hospodářských – obchodní dohody by jimi naopak měly být podmíněny. Jinak nezabráníme tomu, aby Čína nakupovala v afrických státech bez omezení ropu za zbraně a podporovala tak diktátorské režimy, či občanské války. I na tom hodlám – pokud budu moci – pracovat. Už proto, že to je cesta, která přiblíží Asii Evropě a ne Evropu Asii.

Evropa může samozřejmě hrát hlavní roli na mezinárodní scéně jen pokud bude nezávislá – a to i energeticky. Proto raději než závislost na zdrojích ze zemí jako je Rusko či státy Dálného Východu volím výzkum a zvyšování bezpečnosti jaderné energie. Dilemat, na něž my poslanci hledáme odpovědi s průmyslníky a vědci je celá řada: je milé, že někdejší Československo je dnes ve výrobě aut na obyvatele v Evropě nedostižnou jedničkou ale může jí zůstat, pokud nebudou jedna směrnice volat například po větší bezpečnosti a tedy těžších vozech a druhá po snižování emisí, tedy lehčích.

I mezi těmito zájmy se snažím najít ve spolupráci s vědci i výrobci legislativní rovnováhu.

Platí to i o výzkumu v oblastech mně velmi blízkých, jako je moderní terapie dosud neléčitelných chorob – tedy biomedicína. Například klinický výzkum na dospělých kmenových buňkách dosahuje výborné výsledky při náhradách tkání jako je srdce a není v konfliktu s úctou k jedinečnosti člověka, ale státy typu Koreje, Vietnamu či Jihoafrické republiky na etické hranice rezignovaly – k uznávání obecně lidských a tedy celosvětových hodnot je nepřiměje žádný superhrdina, ale silná Unie prosazováním mezinárodních dohod a mravenčí práce na evropské legislativě: jsem nicméně optimista, protože postupně už pro tento cíl získávám v naší pracovní skupině pro etiku podporu.

Jak vidíte, rozhodujeme na každém kroku, zda EU bude určovat tempo a pravidla pro celý svět, či se podřídí. A mějme na mysli, že naše kulturní a duchovní hodnoty a stabilní demokracie jsou podmíněny také prosperitou a zaměstnaností. Jen zdravé srdce může táhnout celý organismus, jen silná a jednotná Evropa může ovlivňovat dění ve světě a tepat jako živé srdce.

Unie není o nás bez nás, ale s námi všemi o naší budoucnosti. Jsem v neustálém kontaktu s regiony, se zástupci průmyslu, spotřebitelů, vědců a dalšími vládními i nevládními institucemi. Něco z našich společných cílů se mi již podařilo prosadit, něco ještě ne. Vážím si toho, že jste mi dali příležitost reprezentovat Česko a KDU-ČSL v EP. Mé cíle znáte. Snažila jsem se, aby Brusel nebyl daleko. Chci tuto práci dělat i nadále jako službu, pokud mne do ní dnes znovu povoláte.


Přiložené soubory
ZR_Prezentace.ppt
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled