poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Ze Sjezdu KDU-ČSL


Zpráva o činnosti poslanců KDU-ČSL v Evropském parlamentu - 2008 - 2009

 
[ 2. července 2009 | Autor: Zuzana Roithová, Jan Březina ]
 

1. Úvod: V historicky prvních volbách dvacetičtyř českých poslanců do Evropského parlamentu (EP) v červnu 2004 získala KDU-ČSL 9,57% hlasů a jako její zástupci byli zvoleni Zuzana Roithová a Jan Březina. Ti tvoří také lídry KDU-ČSL v evropských volbách v červnu 2009 pro 7. legislativní období EP (2009-2014). Poslanci KDU-ČSL jsou v EP členy největšího poslaneckého klubu "Evropské lidové strany-Evropští demokraté (ELS-ED)". Tento poslanecký klub kvůli ohlášenému odchodu britské konzervativní strany a ODS se do budoucna vrátí k svému původnímu názvu odvozenému od Evropské lidové strany, jejíž je KDU-ČSL jediným českým členem.

 Tato předkládaná zpráva se týká práce obou poslanců v období let 2008-2009.

a) Zuzana Roithová a Jan Březina vyhodnoceni v nezávislém hodnocení Hospodářských novin jako hvězdy mezi českými europoslanci Europoslancům za KDU-ČSL se dostalo mimořádného ocenění za jejich práci v EP, kdy oba skončili jako nejlépe hodnocení a nejpracovitější mezi svými českými kolegy. Ukázalo se, že svědomitá a poctivá práce získala uznání a europoslanci za KDU-ČSL předčili své kolegy z jiných stran. Neusnuli však na vavřínech a Zuzana Roithová se stala nejčastěji vystupující na plenárních zasedáních, kde je mimo jiné čas řečníkům přidělován zejména na základě jejich aktivity v pracovních skupinách poslaneckého klubu, více viz:

http://domaci.ihned.cz/c1-25238280-cesti-europoslanci-hvezdy-prumer-i-neviditelni

Aktivity poslanců přesahovaly práci v EP, například :

a) Videoblogy na Youtube - europoslanci KDU-ČSL jako průkopníci v nejmodernějším způsobu komunikace s občany zvyšují náskok a přijímají videodotazy občanů Europoslanci za KDU-ČSL se jako první politici v ČR ujali pravidelné videokomunikace s občany pomocí krátkých videozpráv o dění v EP a svých postojích k projednávané legislativě. Video považují za průlom v komunikaci mezi politiky a veřejností a věří, že je to i cesta, jak probudit větší zájem české veřejnosti o evropská témata a vůbec o spravování veřejných věcí.

b) Zuzana Roithová zřídila internetový informační portál www.budulinek.eu na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami Zuzana Roithová v rámci prosazování praktické prorodinné politiky zřídila stránky pro všechny rodiče, prarodiče a pedagogy, kteří mají starost o děti a není jim lhostejné, že český i evropský trh začínají zaplavovat nebezpečné asijské výrobky, včetně hraček. Pomocí těchto stránek je možné se lépe orientovat na liberalizovaném trhu a snižovat tak rizika pro svou rodinu na minimum. Na jaře 2009 na stránkách poslankyně vypsala dvě soutěže o ceny pro rodiče.

c) Téměř 40 000 podpisů získal protest proti zrušení či devalvaci církevních sňatků v ČR iniciovaný Zuzanou Roithovou Návrh nového Občanského zákoníku, který ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo v létě 2008 měl zbavit církevní sňatky jejich právních důsledků, což by znamenalo pro věřící snoubence absolvovat kromě církevního sňatku také ten civilní, jako za minulého režimu. Pod tlakem veřejnosti a politiků KDU-ČSL ministr ustoupil od této změny.

 d) Soutěž pro studenty středních škol Zuzana Roithová ve spolupráci s Generation Europe a se Sdružením obrany spotřebitelů (SOS) vyhlašovala již tři ročníky soutěže pro střední školy, ve které mohli studenti vyhrát poznávací zájezd do EP. Cílem soutěže bylo osvojení si znalostí a dovedností ve spotřebitelské oblasti a zlepšení orientace mladých lidí ve spotřebitelské problematice.

 e) Bezplatná právní poradna pro občany v tíživé sociální situaci Zuzana Roithová převzala záštitu a poskytuje zázemí První právní pomoci - bezplatné právní poradně organizované studenty právnických fakult pro občany v tíživé sociální situaci. Tento velmi prospěšný projekt má ambici se rozšířit i na právní poradnu o medicínském právu, která by poskytovala pacientům potřebné informace o jejich právech při využívání zdravotnické péče. Více viz:

http://www.poradnaprava.cz/

 f) Výzva k bojkotu zahájení Olympijských her v Číně Zuzana Roithová jako jeden z prvních českých politiků vyzvala premiéra Topolánka k bojkotu zahájení Olympijských her v Číně kvůli soustavnému porušování lidských práv vůči vlastním občanům a násilnému potlačování Tibetu.

 2. Vybraná témata Evropského parlamentu za celé legislativní období 2004-2009:

 
Práva spotřebitelů

 • Modernizace pravidel pro uvádění výrobků na trh
 • Pokrok v právech uživatelů internetu
 • Zpřísnění kontroly finančních služeb
 • Vyjasnění práv pacientů v zahraničí
 • Levnější roamingové hovory v EU (projednávány nižší ceny za SMS a přenos dat v roamingových sítích)
 • Letecké tarify musí zahrnovat všechny poplatky a taxy
 • Nová pravidla pro televizní reklamu: nejvýše 12 minut reklam za hodinu
 • Vyšší bezpečnost hraček

 Životní prostředí 

 • REACH: povinnost registrovat všechny chemické přípravky a nejnebezpečnější z nich postupně nahrazovat
 • Nová evropská legislativa v oblasti odpadů: recyklace 50 % papíru, kovů a skla z domácností a 70 % odpadu ze stavebnictví do roku 2020
 • Nová pravidla pro sběr baterií a akumulátorů a jejich recyklaci: sběr 46 % baterií do roku 2016
 • Trestní sankce za poškozování životního prostředí
 • Zpřísnění podmínek pro užívání pesticidů,
 • Ochrana lesů

 Klimatické změny 

 • Snížení emisí CO2 u nových automobilů: do roku 2012 na 120g CO2/km a do roku 2020 na 95g CO2/km
 • Obnovitelné zdroje energie: 20 % obnovitelných zdrojů energie v evropském energetickém mixu a 10 % obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020
 • Revize systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: prodej povolenek na aukcích od roku 2013; výjimky pro členské státy vysoce závislé na uhlí; bezplatné přidělování povolenek skončí v roce 2020; týká se odvětví: elektrárny, rafinerie, koksárenské pece, výroba cementu, keramiky, skla, papíru, oceli, železářství či zpracování železné rudy
 • Začlenění letecké přepravy do systému ETS od roku 2012

 Ochrana zdraví 

 • Pracovníci v oblasti zdravotnictví: usnadnit pracovníkům ve zdravotnictví poskytovat služby v jiném členském státě díky systému uznávání kvalifikací
 • Nový impuls pro vývoj dětských léků 
 • Čistější vzduch: snížit koncentraci mikročástic (tzv. PM2,5) na 20 µm/m3; místa odběru vzorků budou zřízena v městských zónách a aglomeracích nad 250 000 obyvatel.
 • Závazné cíle pro maximální limity znečišťujících látek v ovzduší 

 Trh se službami  

 • Směrnice o službách: členské státy jsou povinny odstranit do konce roku 2009 překážky pro volný pohyb služeb a poskytování služeb v jiných členských státech
 • Plné otevření trhu s poštovními službami od roku 2011 a 2013

 Práva cestujících 

 • Nová práva pro cestující v železniční přepravě: náhrady za zpožděné spoje, upravení vlaků po cestující se zdravotním postižením
 • Práva cestujících se zdravotním postižením: cestující se zdravotním postižením nesmí být vyloučeni z přepravy z důvodu jejich postižení nebo snížené mobility

 Doprava  

 • Nový impuls pro přepravu cestujících po železnici: plné otevření mezinárodní železniční přepravy hospodářské soutěži od 1. ledna 2010
 • Společné standardy pro vysokou bezpečnost letecké přepravy 
 • Celoevropský řidičský průkaz ve formátu kreditní karty od roku 2013 
 • Společná „černá listina” leteckých společností, které nesplňují bezpečnostní požadavky 

Zaměstnanost a sociální věci 

 • Stejná práva pro dočasné zaměstnance agentur: dočasní zaměstnanci agentur budou mít od prvního dne stejná práva jako stálí zaměstnanci
 • Uznávání profesionálních kvalifikací: jednodušší výkon zaměstnání v zahraničí pro lékaře, zdravotní sestry či architekty
 • Pomoci občanům zpět do zaměstnání: 500 mil. EUR z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Boj proti terorismu a financování nelegálních aktivit 

 • Bankovní instituce povinny ověřit totožnost zákazníka při otevírání účtu a převodu částek nad 15.000 EUR
 • Kasina povinny ověřit totožnost zákazníka, který vsází více než 2.000 EUR
 • Telefonní společnosti povinny uchovávat údaje o hovorech, nikoli o obsahu
 • Boj proti terorismu v letecké přepravě: společné standardy pro kontrolu cestujících a jejich příručních zavazadel, bezpečnostní kontroly zavazadel, zboží a pošty
 • EP: Boj proti terorismu nesmí ohrozit občanské svobody 

Finanční služby  

 • Povinnost pro auditorské firmy prokázat svou nezávislost na společnostech, v nichž provádějí audit
 • Záruka bankovních vkladů do 100.000 EUR od roku 2010 

Imigrace a volný pohyb osob 

 • Rozšíření schengenského prostoru volného pohybu (s výjimkou Velké Británie, Irska, Kypru, Rumunska a Bulharska)
 • Společná pravidla a minimální standardy pro návrat nelegálních přistěhovalců
 • Sankce vůči zaměstnavatelům nelegálních přistěhovalců

 Úloha Parlamentu ve světě 

 • Výzva k přijetí celosvětového moratoria na trest smrti
 • Sacharovova cena EP: ocenění obhájců svobody myšlení
 • Obavy ohledně situace v oblasti lidských práv v Rusku a v Číně
 • EP vyzývá USA, aby uzavřely vazební zařízení v zátoce Guantánamo
 • Izrael-Palestina: poslanci žádají řešení na základě vzniku dvou států

 Institucionální rozhodování a rozšíření 

 • Podpora pro Lisabonskou smlouvu po zamítnutí návrhu Ústavy
 • Souhlas s přistoupením Rumunska a Bulharska
 • Souhlas se zahájením jednání o přistoupení s Tureckem, Chorvatskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií při respektování integrační kapacity EU 
 • Souhlas se zavedením eura ve Slovinsku, na Kypru, Maltě a na Slovensku 

Více prostředků pro priority EP 

 • Finanční rámec 2007–2013: 4 miliardy EUR více pro priority EP: zahraniční politika, inovace, strukturální rozvoj a životní prostředí
 • 53 miliard EUR na 7. rámcový program pro výzkum, 309 milionů EUR pro Evropský technologický institut 
 • 3,4 miliardy EUR na evropský navigační systém Galileo 
 • 7 miliard pro evropské vzdělávací programy (Erasmus) 

 3. Legislativní práce poslanců

a) Oblasti zodpovědnosti/funkce:

Zuzana Roithová

1. místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Zastupující členka Výboru pro mezinárodní obchod, Zastupující členka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Členka Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění Afrických, Karibských a Tichomořských států – EU (v rámci tohoto shromáždění členství v sociální komisi), Dále pracuje v parlamentních skupinách pro bioetiku, zdravotně postižené, zdraví a Tibet. Zuzana Roithová je místopředsedkyní parlamentní skupiny pro práva dětí.

Jan Březina

Člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Zastupující člen Výboru pro regionální rozvoj, Člen Delegace pro vztahy se státy jihovýchodní Evropy

 b) Přehled stěžejních oblastí, ve kterých se angažovali poslanci KDU-ČSL

 • Důvěra spotřebitele v digitální prostředí Evropská komise splnila požadavek Zprávy Zuzany Roithové o důvěře spotřebitele v digitálním prostředí a od 5. 5. 2009 spustila celoevropský internetový portál eYouGuide, kde se uživatelé poprvé v ucelené a jednoduché formě otázek a odpovědí dozví o svých právech a povinnostech na internetu a při používání informačních technologií.
 • Zdravá dětská obuv Zuzana Roithová iniciovala písemné prohlášení EP o evropských standardech pro dětskou obuv, aby evropské děti byly ochráněny před závadnými dětskými botami, které mohou způsobit nenávratné zdravotní poškození v pozdějším věku. Zuzana Roithová se snaží prosadit povinnou certifikaci zdravotní nezávadnosti dětských bot pro veškerou vyráběnou, ale i dováženou dětskou obuv do EU.
 • Ochrana dětského spotřebitele Zuzana Roithová se mimo své všeobecné zaměření na ochranu spotřebitele, kde intenzivně spolupracuje s komisařskou na ochranu spotřebitele M. Kunevou na největší revizi spotřebitelského práva EU Směrnici o spotřebitelských právech, zaměřila na zvýšení ochrany dětského spotřebitele. Kromě zvýšení bezpečnosti hraček, se její snaha upřela na zdravé dětské potraviny, ochranu dětí na internetu, při hraní videoher a na prosazování zákazu reklamy na sázení a hazardní hry orientované na mládež.
 • Ochrana označení původu potravinářských specialit Jan Březina se angažoval ve prospěch českých žádostí na ochranu tradičních potravinářských specialit a přispěl tak k tomu, že označení jako pardubický perník, štramberské uši, žatecký chmel, třeboňský kapr, český kmín či hořické trubičky nebudou moci být zneužívána výrobci nekvalitních napodobenin. Považuje v této souvislosti za úspěch, že s třinácti schválenými žádostmi v této kategorii suverénně vévodíme žebříčku nových členských států. V roce 2008 Jan Březina vyjednával u Evropské komise podporu pro nově podanou žádost o ochranu označení Valašský frgál a angažoval se ve prospěch již dříve podaných žádostí, které se „zadrhly“ jako jsou Olomoucké tvarůžky a Karlovarské oplatky.
 • Podání námitky proti žádosti na ochranu označení Holandský eidam Jan Březina se podílel na vypracování námitky a na tom, aby byla následně vzata Evropskou komisí v úvahu.
 • Bankovní poplatky Zuzana Roithová vystoupila proti příliš vysokým bankovním poplatkům v ČR. České dozorové orgány v této oblasti musí vyvinout větší aktivitu. Mimo osvěty pomůže i větší přeshraniční konkurence a v budoucnu i případná přenositelnost čísla bankovního účtu.
 • SMS a datový roaming ve veřejných mobilních sítích Europoslanci prosazovali zlevnění cen za roaming u sms zpráv a připojení na internet bezdrátově (hlasový roaming je již regulován).
 • Obchodní vztahy s Čínou Zuzana Roithová trvale upozorňovala na nekvalitní zboží dovážené do EU z Číny a dokladovala zneužívání evropské značky bezpečnosti (CE).
 • Práva pacientů v zahraničí Zuzana Roithová se zasazovala za zvýšení práv pacientů při využívání zdravotní péče v jiném členském státě EU, a to nejen v urgentních případech, jak je to dnes. 
 • Reforma společné zemědělské politiky po roce 2013 Jan Březina v rámci projednávání parametrů reformy přispěl k jejich spravedlivějšímu nastavení tak, že při krácení přímých dotací nebudou znevýhodněny velké farmy, kterých je v ČR většina.
 • Energetický balíček Jan Březina ostře vystupoval proti nucenému vlastnickému oddělení v sektoru plynu, které by ve svém důsledku znamenalo snížení energetické bezpečnosti a zvýšení energetické závislosti na Rusku. Dojednaný kompromis umožňující státům zvolit si i řešení bez vlastnického oddělení je plně vyhovující.
 • Rodinná politika Zuzana Roithová se distancovala od zprávy EP, ve které Zelení kritizovali české předsednictví za postoj k ženám pečujícím o malé děti v domácnosti, spolu s nereálným požadavkem na splnění Barcelonských cílů o 33% dětí v jeslích do roku 2010.
 • Telekomunikační balíček Zuzana Roithová se zasadila, aby v této největší revizi předpisů o elektronické komunikaci byly prohloubeny uživatelská práva a posílena pozice spotřebitele. Plná liberalizace trhu elektronických komunikací bude provázena pravidly, které zaručí stabilní kvalitu poskytovaných služeb.
 • Ochrana dětí před zneužíváním Zuzana Roithová se vyslovila pro zesílený boj proti pedofilům a ze strany ČR za urychlené přijetí mezinárodních smluv v této oblasti. Kritizovala i nedostatečné finanční prostředky vynaložené EU na projekty k ochraně dětí na internetu.
 • Rozvojová pomoc Zuzana Roithová se dlouhodobě angažuje v boji proti chudobě a za prosazení lidských práv v nejchudších státech světa a v komunistických totalitních diktaturách. Zuzana Roithová hostila delegaci poslaneckého klubu ELS-ED při parlamentním shromáždění EU a afrických, karibských a tichomořských států v Praze v dubnu 2009.
 • Zákaz lovu tuleňů Zuzana Roithová se zasazuje o zákaz lovu tuleňů a obchodování s produkty získanými z jejich kůže v EU. V této souvislosti, kdy se příslušná legislativa projednává v Evropském parlamentu a Radě EU, se setkala i s kanadskou a grónskou vládou.
 • Směrnice o službách Směrnice přispěje k odstranění bariér a diskriminace při přeshraničním poskytování služeb, bude zřízen systém kontaktních míst, které pomohou podnikatelům vyřídit jejich záležitosti v jiném členském státě. Zuzana Roithová se významně angažovala při projednávaní této směrnice ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a tato směrnice je nově přenášena do českého právního řádu jako zákon o volném pohybu služeb.
 • Rozšíření schengenského prostoru Zuzana Roithová prosazovala posílení kontrol na vnějších hranicích (včetně agentury Frontex) při současném volném pohybu na vnitřních hranicích pro občany EU - zastala se českých řidičů, které německá a rakouská policie neodůvodněně kontrolovala.
 • Poštovní služby Zuzana Roithová prosazovala otevření jednotného trhu s poštovními službami při současném zajištění donášek poštovních zásilek i do odlehlých oblastí
 • Spotřebitelské úvěry Europoslanci podporovali přijetí směrnice o spotřebitelských úvěrech, která zvýší ochranu spotřebitele. Nová legislativa se bude vztahovat na úvěry v rozmezí 200 - 75,000 EUR (zhruba 5000 Kč až 2 miliony Kč) a neměly by zahrnovat hypotéky a kreditní karty. Europoslanci prosazovali jednoduchou a levnou možnost předčasně odstoupit od smlouvy. Banky budou povinně poskytovat standardizované informace o úvěru včetně celkových nákladů za celou půjčku, tedy nejen o výši úroků.
 • Etika Zuzana Roithová se vyslovila proti vytváření chimér jako z etického hlediska nepřijatelnému postupu. Podle Zuzany Roithové musí evropské policejní orgány efektivněji bojovat proti nelegálnímu obchodování s lidskými orgány.

c) Zpravodajství ve výborech

 • Zuzana Roithová se stala zpravodajkou pro stanovisko o nových potravinách, viz:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5583302

Zuzana Roithová prosazovala, aby nové potraviny jednak splňovaly nejvyšší standardy bezpečnosti a jejich uvádění na trh nebylo provázeno zbytečně byrokratickým a zdlouhavým procesem pro podnikatele jako dosud. Zasadila se i o důraz na etický rozměr, Evropská komise bude muset konzultovat Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a nových technologiích ve sporných případech, jakými mohou být produkty ze zvířat, jež by měly například svůj původ v klonování.

 • Zuzana Roithová se stala zpravodajkou pro stanovisko o koordinaci systémů sociálního zabezpečeni, viz:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5311232

Zuzana Roithová usilovala o prosazení transparentnějšího systému proplácení náhrad za přeshraniční zdravotní péči tak, aby platná legislativa odpovídala judikatuře Evropského soudního dvoru (C-158/96 Kohll, C-8/02 Leichtle, atd.). a byla plně realizována na národní úrovni. Prosazovala, aby zdravotní systémy členských zemí hradily náklady za ambulantní (mimonemocniční) péči obdrženou v jiném členském státě bez předešlé autorizace. Vyšší právní jistota pacientů a jasný systém povede k odstranění bariér volného pohybu osob v Evropské unii. 

 • Zuzana Roithová se stala zpravodajkou pro stanovisko o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, viz:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5473832

Zuzana Roithová prosazovala prostředky pro zvýšení transparentnosti a zjednodušení koordinace systémů sociálního zabezpečení, zejména pak co se proplácení náhrad za poskytnutou lékařskou péči v jiném členském státě týče. Lepší informovanost pacientů nebude odrazovat občany od čerpání nemocniční péče v jiných členských státech a povede k zvýšené mobilitě občanů nejen na pracovním trhu. Zuzana Roithová v této souvislosti podala pozměňovací návrhy i k projednávané zprávě "O  uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči". 

 • Zuzana Roithová se stala stínovou zpravodajkou pro stanovisko o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací, viz:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5563982

Zuzana Roithová prosazovala úspěšně přeměnu navrhovaného úřadu na levnější alternativu vycházející ze stávající koordinace národních regulačních orgánů. Nová instituce zajistí díky koordinovanému postupu skutečný vnitřní trh v telekomunikacích a snížení nákladů pro podnikatele působící ve více členských státech. 

 • Zuzana Roithová se stala stínovou zpravodajkou pro stanovisko o  nepoctivých katalogových firmách, viz:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5637122

Zuzana Roithová prosazovala co nejurychlenější spuštění informační kampaně se zapojením spotřebitelských organizací, která by občany upozorňovala na nebezpečí podvodných praktik. Stejně tak vyzvala Komisi k vytvoření internetového portálu s ohledem na vysoký počet obětí těchto firem, který by informoval jak mají oběti dále postupovat a bránit se těmto nefér praktikám. V neposlední řadě vyzvala nejen příslušné dozorové orgány, policii a státní zastupitelství členských států, ale i Europol a Eurojust k prošetření těchto praktik. 

 • Zuzana Roithová se stala stínovou zpravodajkou pro stanovisko o systému ekoznačky Společenství, viz:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5667652

Zuzana Roithová prosazovala jasná a přehledná pravidla pro udílení značky spolu s důrazem na informační kampaň pro zvyšování povědomí mezi podnikateli i spotřebiteli. Zároveň odmítla udělování ekoznačky i potravinářským výrobkům, neboť by to vytvářelo nejasnosti a vedlo ke komplikacím na vnitřním trhu. 

 • Jan Březina se stal zpravodajem stanoviska k návrhu nařízení, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES; (KOM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD)) 
 • Jan Březina se stal stínovým zpravodajem k návrhu zprávy ke směrnici o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku; KOM (2008) 778 
 • Jan Březina se stal stínovým zpravodajem k návrhu stanoviska ke společné zemědělské politice a globálnímu zajišťování potravin; (2008/2153(INI)) 
 • Jan Březina se stal stínovým zpravodajem k návrhu nařízení o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES; (KOM(2207)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)) 
 • Jan Březina se stal stínovým zpravodajem k návrhu nařízení o založení společného podniku pro palivové články a vodík; (KOM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)) 
 • Jan Březina se stal stínovým zpravodajem k návrhu rozhodnutí o víceletých technických základních směrech pro výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel; (KOM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)) 
 • Jan Březina se stal stínovým zpravodajem k návrhu směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění) (KOM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

 3. Nelegislativní činnost poslanců v EP

a) Interpelace

Poslanci EP zvolení za KDU-ČSL interpelovali Evropskou komisi v následujících záležitostech:

15. dubna 2009 položil Jan Březina ústní otázku Evropské komisi k politice EU týkající se zemětřesení a opatřeních EK přijatých po zemětřesení v Itálii.

26. září 2008 položila Zuzana Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení - Situace sklářského a keramického průmyslu v Evropě a povinné certifikace nádobí. 

16. července 2008 položila Zuzana Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení - Lepší fungování vnitřního trhu vyžaduje novou unijní legislativu pro Certifikační značku Společenství. 

10. července 2008 a 2. Února 2009 položil Jan Březina Evropské komisi písemné otázky týkající se českých žádostí o ochranu zeměpisných označení a označení původu. 

19. května 2008 položila Zuzana Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení - Kontroly na vnitřních hranicích v rámci schengenského prostoru - omezování volného pohybu pracovníků a občanů EU na vnitřním trhu. 

12. března 2008 položila Zuzana Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení - Čerpání fondů zdravotnickými zařízeními. 

10. března 2008 položila Zuzana Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení o placení autorských poplatků za používání společných televizních antén v družstevních domech. 

b) Písemná prohlášení EP

9. března 2009 Zuzana Roithová iniciovala písemné prohlášení EP o evropských standardech pro dětskou obuv.

 4. Další činnost

 Poslanci o své práci pravidelně informují na svých webových stránkách a osobně při návštěvách v regionech. Dále vydali několik vlastních informačních brožur, v nichž jsou přibližována občanům stěžejní témata. Realizovali semináře, podporují rozvoj evropské politiky KDU-ČSL v několika regionech v ČR. Organizují také stáže a pobyty voličů a členů KDU-ČSL v EP. Jsou aktivní v českých i zahraničních mediích. 

 • Kdo miluje, daruje krev Zuzana Roithová převzala záštitu nad úspěšnou akcí, kdy se u příležitosti svátku Sv. Valentýna získávali noví dobrovolníci pro darování krve. Akce proběhla v řadě regionů ČR. 
 • Společnost pro klinickou pastorační péči Zuzana Roithová podpořila založení Společnosti pro klinickou pastorační péči, která má za cíl zlepšit život nemocných i těch, kteří o ně pečují. 
 • Postarat se o kněze je naším úkolem Zuzana Roithová na základě porovnání se situací v zahraničí apelovala ve prospěch lepší péče o duchovní ve starobním důchodu. Nemůže být akceptovatelné, aby se kněží na sklonku života dostávali do složité finanční situace.

 

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled