poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Rozvojová politika


Vztahy ACP a EU

Kromě členství ve třech výše zmíněných výborech v EP je Zuzana Roithová také členkou Společného parlamentního shromáždění ACP-EU (JPA ACP-EU).
 
[ 19. září 2005 | Autor: Eva Holubová ]
 
Evropská unie udržuje „zvláštní vztahy“ se skupinou ACP států (v českém jazyce se používá zkratka AKT), což jsou zjednodušeně řečeno bývalé kolonie některých členských států Evropské unie, ležící v Africe, Karibské oblasti a Tichomoří (odtud také zkratka v názvu). Skupinu ACP tvoří 79 států. Předposledním členem se stala Kuba, která ale nepodepsala poslední dohodu mezi EU a ACP – Dohodu z Cotonou z roku 2000. Posledním členem skupiny ACP se stal Východní Timor v květnu 2003. Přestože Evropská unie spolupracuje s ACP státy již několik desítek let, je ekonomická a politická situace v těchto zemích, především v Africe, kde se jich nachází nejvíce, hrozivá. Jak se ukázalo, po dlouhá léta byla pomoc ze strany ES, později EU neefektivní. Dohoda z Cotonou, která byla podepsána v červnu 2000 a která upravuje současnou spolupráci mezi Evropskou unií a ACP státy, se stala nástupkyní předchozích Dohod z Lomé (I-IV), které byly postupně v platnosti od roku 1975. Dohoda z Cotonou, která přišla s novou vizí spolupráce, je také nazývána Dohoda o partnerství, protože se snaží o kvalitativní posun ve vnímání a pojímání spolupráce mezi Evropskou unií a ACP státy.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled