poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Rozvojová politika


Nová Strategie Evropské unie pro Afriku

Zuzana Roithová, členka Smíšeného parlamentního shromáždění ACP-EU vítá novou Strategii Evropské unie pro Afriku, kterou Evropská komise přijala 12. října 2005.

Již delší dobu je jasné, že se ACP zemím, a to především zemím africkým, nepodaří dosáhnout Rozvojových cílů tisíciletí (jejich přehled viz článek o Evropské rozvojové politice) do roku 2015, tak jak bylo plánováno při jejich přijímání. V současné době se uvádí, že ke splnění těchto cílů by mohlo dojít v roce 2050.

 
[ 1. listopadu 2005 | Autor: Eva Holubová ]
 
Evropská unie jako největší dárce rozvojové pomoci a také největší obchodní partner Afriky, proto přijala odpovědnost za to, že se tyto cíle stále nedaří naplnit. Výsledkem je právě přijatá Strategie EU pro Afriku, která vychází z rozhodnutí přijatého Evropskou radou v červnu 2005. Evropská rada se shodla na tom, že je nutné zlepšit a zvýšit rozvojovou pomoc a zrychlit tempo provádění této pomoci a to především v Africe.
Strategie EU pro Afriku je založena na stejných principech jako Dohoda z Cotonou, která byla podepsána mezi EU a zeměmi ACP červnu 2000. Těmito principy jsou: rovnost, partnerství a vlastnictví (stát-příjemce pomoci si určuje na co a v jaké oblasti peníze využije zatímco dárce jen kontroluje proceduru) a  konceptu 3 K - komplementarita, koherence a  koordinace (více viz článek o Evropské rozvojové politice).
Klíčovou roli při uplatňování této strategie bude hrát také Africká unie, která se, i přes své limitované zdroje, stala uznávanou, odpovědnou organizací přispívající k mírotvorném procesu v Africe.

 

Strategie EU pro Afriku je rámcovým dokumentem pro koordinaci pomoci 26 různých aktérů - jak od jednotlivých členských států EU (25) tak EU jako celku (1) - Africe na její cestě k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.
            Dokument se zaměřuje na klíčové požadavky udržitelného rozvoje jako jsou mír, bezpečnost, dobrá a efektivní vláda, obchod, sociální koheze a environmentální udržitelnost.  Protože:
!!  každých 30 sekund umírá jedno africké dítě na malárii  !!
!!  špatná výživa a nedostatek pitné vody trápí celý kontinent  !!
!!  40% Afričanů musí vyžít s méně než 1 Eurem na den  !!
!!   tři ze čtyř osob, které umírají na AIDS, jsou Afričany  !!
...a v tomto výčtu bychom mohli pokračovat

 

 

A co tedy závazek Evropské unie: "více, lépe a rychleji" znamená pro Afriku?

 

* FINANČNÍ POMOC: finanční pomoc EU Africe by se měla  zvýšit o dvě třetiny, ze 17 miliard EURO v roce 2003 na  25 miliard EURO v roce 2010

 

* POMOC V OBLASTI ROZPOČTOVÉ POLITIKY: rozpočtová podpora bude používána k realizování rozvojových projektu, které zrychlí a posílí africké "vlastnictví" (viz výše).

 

* KOORDINACE: dokument uvádí konkrétní návrhy, které mají vést k posílení koordinace mezi dárci EU  (Tato iniciativa navazuje na Koncept 3K, uvedený v Dohodě z Cotonou).

 

* KOHERENCE: jde o ucelenost jednotlivých politik - obchodní, zemědělské, rybářství, migrace atd. (Také součástí Konceptu 3K).

 

* TWINNING: partnerství mezi univerzitami, školami, obcemi, podniky, obchodními společnostmi, parlamenty a občanskou společností

 

* VZNIK PAN-EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY: pro mladé a schopné lidi, kteří se budou chtít o své dovednosti poděli a kterým záleží na rozvoji Afriky

 

* VZNIK PROGRAMU PRO STUDENTY: který bude obdobný k velmi úspěšnému programu Erasmus a bude podporovat výměnu studentů mezi Afrikou a Evropou.

 

 

Dokument znovu potvrzuje Evropskou unií již několikrát daný závazek ke zvýšení a zefektivnění pomoci EU pro Afriku. Jestli se tak stane v praxi, ukáže až čas.

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled