poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Předsednictví ČR v EU


Šance pro spotřebitele během českého předsednictví - Zuzana Roithová

 Poslankyně EP Zuzana Roithová, která dnes předsedala schůzi výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, kde poprvé vystoupil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman před poslanci Evropského parlamentu a představil priority českého předsednictví.
 
[ 21. ledna 2009 | Autor: ]
 
Zuzana Roithová ocenila, že ministr zdůraznil jak podporu podnikatelů tak ochranu spotřebitelů, což jsou spojité nádoby pro rozvoj vnitřního trhu.
 Poslankyně požádala ministra, aby se během českého předsednictví zasadil o vytvoření systému Komunitární certifikační značky, který by rozšířil možnosti právní ochrany pro evropské podnikatele před nekalou konkurencí z Asie, která parazituje na dobré pověsti CE značky, což zatím není možné účinně potírat, protože není nikde registrována jako značka chráněná právem duševního vlastnictví. Poslankyně Zuzana Roithová  dvakrát v této záležitosti interpelovala Evropskou komisi.
 CE značkou deklaruje každý výrobce a nově i dovozce, že zboží splňuje evropské předpisy. Avšak například na africkém či asijském kontinentu, ale i v EU, je často značku vidět i na zboží, které nemá příslušnou technickou dokumentaci či vůbec  nesplňuje evropské předpisy.
 Poslankyně, která se dlouhodobě nebezpečným zbožím a zneužíváním CE značky v EU zabývá, usiluje o evropský systém Komunitární certifikační značky. Podobný  systém funguje v USA, Austrálii, Velké Británii a dalších zemích. "Komunitární certifikační značku by šlo použít jak pro CE ale i další značky kvality či bezpečnosti, včetně dobrovolných značek. Možnost licencování by umožnil vysoké standardy jednoduše rozšiřovat dál. Nemusí se vytvářet žádný složitý rámec, systém duševního vlastnictví by poskytl všechny existující výhody: již existující sankce, mezinárodní úmluvy, mezinárodní organizace, dozorové orgány, národní i evropské předpisy. Bránit by se mohli jednotliví soutěžitelé i žalobami proti nekalé soutěži či klamání spotřebitele, nejen prostřednictvím dozorových orgánů jako je Česká obchodní inspekce. Na tyto značky by začaly celní a další dozorové orgány nahlížet stejně jako na firemní značky a začaly jejich padělání trestat stejným způsobem (např. zabavováním zboží na tržištích)". argumentuje 1. místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele.
 "Velmi bych uvítala, kdyby Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR otevřelo na Radě debatu na toto téma během následujících šesti měsíců. Jde o posílení férové soutěže za minimální náklady a možnost zlepšení ochrany spotřebitelů napříč členskými státy EU" dodala Zuzana Roithová.
Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled