poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Nová pravidla pro spotřebitelské úvěry

Evropský parlament odhlasoval novou směrnici o společných pravidlech pro spotřebitelské úvěry
 
[ 18. ledna 2008 | Autor: ]
 
Situace se na evropském trhu za posledních několik desetiletí, zejména pak v České republice výrazně  změnila. Spotřebitelské úvěry jsou dnes rozšířeným finančním produktem a zadluženost domácností stoupá. Ve Švédsku a Estonsku rychle stoupá oblíbenost takzvaných rychlokreditů, které umožňují velmi jednoduše přes SMS získat úvěr až na několik set euro.
Nabídka variantních spotřebitelských úvěrů je chudší a přeshraničně se týká jen jednoho procenta půjček. Evropská legislativa musela na tyto změny reagovat. Nová směrnice přináší evropským občanům řadu výhod. Cílem je lépe chránit spotřebitele a zvýšit nabídku a to i přeshraničně díky standardizovaným smlouvám a také tím, že bankám zpřístupnění registry dlužníků napříč Unií. Pro dosažení cílů je klíčová vyšší kvalita i rozsah povinných informací, tak aby se lidé uvažující o úvěru mohli zodpovědněji rozhodnout a zvolit pro ně ten nejvhodnější z širší nabídky úvěrů. 
 
1) Na jaké úvěry se nová směrnice vztahuje?

Týká se úvěrů v rozmezí od 200 Euro do výše 75 000 Euro (tedy 5200 korun až 1,95 milionu korun) a nevztahuje se na hypotéky, úvěrové smlouvy, které poskytují úvěr bez úroků, půjčky na koupi pozemku. Také se nevztahuje na platební, neboli debetní karty s odloženou splatností. Tedy takové karty, kdy majitel karty v jednom měsíci vyčerpá finance a v průběhu druhého je do určitého data buď bezúročně splatí, nebo začne splácet s úroky podle splátkového kalendáře.  
 
2) Lepší informovanost pro zájemce o úvěr

Pro odpovědné rozhodování je důležité mít odpovídající a srozumitelné informace o úvěru. Týká se to i reklamy. Nelze mást spotřebitele vyzdvihováním pouze dílčích výhodných podmínek, ale je třeba uvádět reálná čísla. Zájemce o úvěr tak může svědomitě zvážit, zda se mu nabízený produkt vyplatí, zda bude schopen úvěr splatit a tím minimalizovat riziko budoucích potíží. Potencionální věřitel bude muset nabídnout klientovi také všechny své finanční produkty. Spotřebitel má právo si všechny dostupné informace o produktu odnést s sebou domů a ještě jednou si tak v klidu rozmyslet všechna pro a proti. Tyto informace se poskytují na standardizovaném formuláři a musí být všechny stejně výrazné ("standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru"). To také usnadní a zpřístupní přeshraniční úvěry. Banky ve všech zemích Unie budou muset uvádět celkové náklady na půjčku, nejen úrokovou sazbu. Týká se to i reklam na různé kreditní karty. V ČR se uvádí roční procentní sazba nákladů tedy RPSN dnes přes 9,9 %. Nejvyšší je v  Potugalsku -12% a nejnižší  ve Finsku - 6%

3) Možnost odstoupení od smlouvy

Dalším přínosem směrnice je pro klienta možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. Zákazník bude moci dohodnout kratší lhůtu u vázaného úvěru na konkrétní zboží, v případě že by musel čekat na dodání zboží až po vypršení čtrnáctidenní lhůty. Bude záležet  na tom, jak bude režim pro vázané půjčky upraven v českém zákoně. Kupříkladu ve Francii je do legislativy tato lhůta již zapracována a zároveň je zboží předáváno hned, nečeká se na něj 14 dní, pak ale při odstoupení od smlouvy musí zákazník uhradit náklady za úroky z úvěru, který čerpal po několik dní. Směrnice však nedovoluje účtovat žádné penále.

4) Předčasné splácení úvěru

Další novinkou je právo předčasně splatit jakýkoli úvěr. To bylo možné u některých úvěrů již dosud, ale nová směrnice limituje sankce. Věřitel má nárok na "spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru". Výše tohoto odškodnění však zároveň nesmí "přesáhnout 1 % předčasně splacené výše úvěru", když zbývá do konce úvěru jeden rok a jen 0,5 % v posledním roce půjčky. Výjimečně může banka sankci zvýšit, pokud je schopna  prokázat větší ztrátu při předčasném splacení úvěru. Klient to ale bude moci rozporovat. 

5) Proti "neplatičům" by měly být podle směrnice uplatňovány také mírnější sankce


Nová směrnice tak přinese jednodušší způsob jak získat úvěr, umožní větší výběr a povede k jejich zlevnění. Pravidla by měla přispět i ke snížení nepromyšleného zadlužování domácností.
Členské státy musí upravit své zákony podle této směrnice nejpozději do konce roku 2009.

Text nové směrnice zveřejníme jakmile bude verifikován. 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled