poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Rozhovor v časopise Revue 50plus

 
[ 10. května 2009 | Autor: ]
 

Vystudovala jste medicínu a 8 let jste řídila Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Jakou nejdůležitější zkušenost jste si odnesla z období, kdy jste odpovídala za chod významné pražské nemocnice?

 

Velké věci se nedají dělat bez nadšení a radosti. Starat se o nemocnici  byla nesmírně vyčerpávající služba, která mi ale přinášela veliké uspokojení a radost, že se  nám postupně dařilo měnit zanedbané prostředí a anonymní atmosféru  fakultní nemocnice tak, aby se v ní pacienti  cítili  bezpečně a  důstojně.  Objektivní  dotazníky pacientů stejně jako stovky děkovných dopisů  dokladovaly stoupající spokojenost   jak s odbornou péčí, tak také s vlídným jednáním a příjemnou atmosférou.  Bylo to pro mne a náš tým krásnou odměnou a povzbuzením.

Politika je také nesmírně náročná služba. A mnoho z nás ji vykonává s plným nasazením. Ovšem mediální obraz  české politické scény je jiný, ctí se spíše presumpce viny a tak na rozdíl od medicíny  se práce  politika často nechválí, i když přináší lidem užitek. Vím ale že i politik si musí umět najít cestu k těm, komu jeho práce slouží.  Jednak, aby mohl práci zlepšovat a také , aby se mohl radovat , že  má smysl. Dnes díky internetu je taková komunikace možná i mezi Bruselem a třeba vesničkou na Moravě. Nejvíce komunikuji se různými profesními organizacemi, které mne upozorňují na své problémy, které může řešit lepší evropská legislativa a tak mám i jakási vysvědčení od některých z nich i na svém na webu.

 

Za vlády premiéra Josefa Tošovského jste zastávala funkci ministryně zdravotnictví České republiky. Co bylo Vaší prioritou při vykonávání této funkce?

 V devadesátých letech jsem se kromě řízení nemocnice věnovala s širším týmem koncepční práci  v oblasti  zdravotní politiky. Prosazovala jsem zásadní změny  financování, zavedení monitorování kvality zdravotní péče, změny nutné pro lepší péči o stárnoucí populaci, přístup pacientů k informacím, lepší lékovou politiku atd.  Nabídku premiéra Tošovského jsem přijala jako výzvu předložit do vlády a parlamentu první komplexní finanční  analýzu našeho zdravotnictví  a koncepční výhledy , které reagovaly na prognózu stárnutí naší populace a nedostatek  lůžek pro rehabilitační péči a také  lékařů  zejména stomatologů po roce 2005. Vznikla tehdy i první moderní koncepce ošetřovatelské péče a zahájili jsme práce na standardech zdravotní péče a také na sytému akreditace nemocnic.

 

 Pokračovala jste v této práci , když jste se stala senátorkou  za obvod Prahy 10? 

Byla jsem předsedkyní senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a témata a problémy zůstaly stejné.  Ovšem senátor v opozici nemůže nahradit  výkonnou funkci ministerstva . S těžkým srdcem jsem přihlížela, jak můj nástupce rozprášil  kvalitní , nepolitický odborný tým a záhy obsadili i  funkce ředitelů nemocnic a ústavů stranickými kolegy namísto řešení podstatných  problémů. Byla to ovšem menšinová vláda na základě oposiční smlouvy.   

  

Stala jste se první místopředsedkyní  jednoho z nejdůležitějších výborů pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Co vše považujete za své největší úspěchy .

Během uplynulých pěti let  jsem se věnovala  mnoha tématům, je těžké vybrat co považuji za největší úspěch. Hned na začátku jsem vyžádala interpelacemi na komisi zvýšení dotací pro  spotřebitelské organizace z nových členských zemí, protože jsem považovala za důležité zásadně zlepšit osvětu o právech spotřebitelů i v ČR.   Parlament přijal mou vlastní zprávu o důvěře v digitálním prostředí s návrhy na řadu opatření  a komise na tomto základě nyní vydává první evropský kodex práv uživatelů internetu . Postavila jsem se jako první už v roce 2004 za tradiční odvětví - textilní, obuvnický či sklářský, která jsou  likvidována  nerovnou a někdy i nekalou konkurencí zejména z  Asie. Komise pak zavedla antidumpingová opatření - dovozní cla a kvóty. je však ještě potřeba finančně  podpořit inovativní potenciál těchto odvětví.  Prosadila jsem, že nejen evropští výrobci, ale i dovozci jsou už  právně odpovědní za bezpečnost dováženého zboží , neboť zejména čínské nekvalitní výrobky zaplavují náš trh.  Proto jsem úspěšně dosáhla , že nebezpečné věci mohou být nyní nejen stahovány z trhu, ale i zničeny podobně , jako to platilo u padělků. Bohužel zatím to inspekční orgány u nás nevyužívají. Upozornila jsem také  na zneužívání CE značky dovozci z Číny. Mám svůj podíl na zvýšení bezpečnostních standardů pro výrobu a dovoz hraček. Zasadila jsem se o posílení práv pacientů při proplácení zdravotní péče, když jsou třeba na dovolené či za prací v zahraničí. Zasadila jsem se o  zvýšení bezpečnosti potravin a také  o to, že nyní budou muset být důležité informace  na obalech potravin napsány dostatečně velkým písmem. Přispěla jsem k modernizaci legislativy pro inovativní medicínu, která zpřístupní léky prodlužující aktivní  život. Trvale hájím, aby z prostředků EU byly financovány takové projekty, které jsou v souladu s etickými principy.

Co je pro Vás nejobtížnější a co Vás  těší  na práci v Evropském parlamentu ?
Poměrně náročné je časté létání do Bruselu, či Štrasburku. Sice se jedná o relativně krátký let, ale logistika trvalých přesunů je vyčerpávající. Nehledě na to, že mám v podstatě na starosti tři domácnosti. Jednu doma, druhou na chalupě a ještě jednu v Bruselu a k tomu tři kanceláře. Občas hledám něco, co je ve skutečnosti v šuplíku či ve skříni zrovna v té jiné kanceláři

 

 Těší mě týmová práce, zejména když se nám podaří dohodnout takový kompromis, který je nejvíce ku prospěchu věci. Cítím silnou podporu kolegů uvnitř Evropské lidové strany, která tvoří největší klub a tudíž i největší politickou sílu v parlamentu.  Mám dobrý pocit , když umisťuji na webové stránky to, co se daří prosadit a jaké změny to přinese lidem u nás doma

 Těší mne, že 80% legislativy, kterou zde projednáme, zlepšuje přímo život půl miliardě obyvatel EU.

 

Jak může  EU pomoci lidem nad 50 let  vyrovnat se  s novými  technologiemi?

Moderní technologie mají potenciál usnadnit  každodenní život starším lidem, pro které ještě nedávno nebylo samozřejmostí používání počítačů.  V letech 2010-2030 se zvýší počet penzistů o téměř 40%.  Proto jsme upravili  rozpočet na  rozvoj moderních technologií tak, aby se co největší počet starších občanů učilo počítače používat a  jednak na inovační produkty orientované na tuto velkou skupinu spotřebitelů se specifickými potřebami. Vyčlenili jsme 600 miliónů EUR na takové projekty jako jsou tzv. inteligentní pomocníci v domácnosti. Jde např. o bezpečnostní opatření v příbytcích - uzamykání a zavírání dveří a oken při odchodu z domu či při spánku, kontrola úniku vody/plynu, vypínání světel atd. Jiné projekty by měly zdokonalit adresnou  komunikaci, která dokáže automaticky varovat  příbuzné či pečovatelskou službu v situacích, kdy se náhle zhorší zdravotní stav starších osamělých  lidí. Jiné projekty jsou zaměřené na tzv. telemedicínu a jiné produkty, které pomohou zvýšit kvalitu života starších či chronicky nemocných lidí.

 

 Na Vašich internetových stránkách se také dozvídáme, že 
spolupracujete na poskytování právní pomoci, jak tento záslužný 
projekt probíhá?
Pod mou záštitou poskytují odborné právní rady studenti právnických 
fakult a to bezplatně. Pro lidi v sociálně tíživé situaci je to 
ohromná pomoc a pro studenty naopak skvělá praktická škola života. 
Každý z nás má pak radost z dobrovolné pomoci druhým. Mám s touto 
činností dlouhodobé zkušenosti a už jako senátorka jsem poskytovala 
zázemí nejen pro právní, ale i občanskou poradnu. Jako lékařku mě 
těší, že projekt si zvolil za název První právní pomoc a záměrem je i 
poskytování právních rad v medicínském právu pro pacienty, kde je 
osvěta u nás stále ještě velmi potřebná.

 

 Co Vás přivedlo na myšlenku realizovat projekt Budulínek.eu? Jaký má ohlas?

V Evropském parlamentu se zabývám velkou měrou ochranou spotřebitele a  tím nejzranitelnějším spotřebitelem jsou právě děti. Proto jsem se rozhodla vytvořit webové stránky s informacemi a radami pro rodiče o nebezpečných hračkách a dalších výrobcích na trhu především pak o dětském obouvání. Není to tak okrajové téma jak se zatím většině politiků zdá. Studie varují, že ačkoli se  99% procent dětí se rodí se zdravýma nohama, již 30% prvňáků má ortopedické vady. Na vině jsou  špatné boty, protože rodiče raději než dražší certifikované , evropské kupují levné, hezké, ale nezdravé boty z Asie.  Usiluji o zavedení evropských minimálních standardů pro dětskou obuv, kterým se budou muset podřídit i čínští  výrobci.  Připravila jsem prohlášení  Evropského parlamentu, ke kterému  se mohu lidé připojovat, aby se toto téma dostalo mezi priority. Jde mi o to, aby v Evropě byla dostatečná nabídka zdravotně nezávadných a při tom levných bot.  Jsem velmi ráda, že se Budulínkovi daří a navštěvuje jej čím dál více rodičů, kteří mají zájem děti lépe chránit před nebezpečnými výrobky, ale i riziky na internetu.

 

 Jaké další nebezpečí na děti číhají? Jak mohou rodiče své děti chránit?

Jsou to počítačové hry a používání, tzv. sociálních sítí a internetu vůbec. Děti tráví na internetu průměrně celé tři hodiny! Naše zpráva, kterou jsme nedávno přijali  upozorňuje  na stále se zvyšující nebezpečí pro děti, které se pohybují ve virtuální světě. Děti o sobě naivně zveřejňují různé údaje, často i velmi osobní,  které může zneužít kdokoli  i  devianti k sexuálnímu zneužití. V databázi Interpolu je přes půl milionu snímků hochů a dívek zneužitých pro porno, ale jen 500  jich bylo zachráněno.

Zasadila jsem se o to, aby vznikl také etický kodex regulující obsah počítačových her pro děti. Je totiž prokázáno, že agresivní hry motivují děti k násilnému chování dokonce i zabíjení v reálném životě.  Na stránkách Budulínka upozorňuji rodiče na tato rizika a na možnosti, jak děti lépe před nimi chránit. Nic ovšem nenahradí osobní vliv rodičů a prarodičů při výchově dětí.

 

 Umíte odpočívat? Co Vám pomáhá odreagovat se od neustálého kolotoče povinností?

Především musím říci, že mým hlavním přístavem je má rodina. Zejména teď, když s manželem napjatě očekáváme narození našeho prvního vnoučete v červnu. Aktivity při nichž si zaručeně odpočinu jsou mé oblíbené výlety na kole po jižních Čechách nebo cesty na kole do práce v Bruselu. Miluji práci na zahradě a obklopená jsem květinami dokonce i ve svém bruselském bytě. Před spaním si vyluštím ráda sudoku a moc ráda si pouštím cedéčka s klasikou , mám ráda také Nohavicu a vůbec písničkáře. Těch tisíc kilometrů od domova jim nějak víc rozumím.    

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled