poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Zuzana Roithová: Je třeba renesance manželství

 
[ 30. dubna 2009 | Autor: www.zena.cz ]
 

Proč jste protestovala proti návrhu nového občanského zákoníku?

Svatba je jedním z nejslavnostnějších aktů v životě většiny lidí a stát by se měl zdržet nepřiměřených zásahů. V návrhu Občanského zákoníku chtělo ministerstvo spravedlnosti odejmout církevním sňatkům jejich právní platnost, takže snoubenci by museli absolvovat ještě druhý civilní sňatek. Dnes jsou obě formy sňatku právně rovnocenné a snoubenci mají tak svobodnou volbu. Tato duální forma uzavírání sňatků u nás velmi dobře funguje a není jediný důvod veřejného ohrožení či veřejného zájmu, který by mohl návrh na zrušení jedné z forem ospravedlnit. Myslím, že jde o přežívání podvědomé nesnášenlivosti vůči církvím a menšinové kultuře a také i o nostalgii ke starým pořádkům.

Ten zásah do znovunabyté svobody mne šokoval a věděla jsem, že zabránit tomu má větší šanci, pokud se kromě pár politiků proti tomu postaví lidé, kterých se to týká. Proto jsem vytvořila na mém webu speciální podpisovou stránku nazvanou Protest.

 

Jaký byl na váš Protest ohlas?

Protest měl velký úspěch. Podpořilo jej téměř 40 000 lidí, kteří si nepřáli devalvaci církevních sňatků. Díky rychlému šíření pomocí internetu a velkému ohlasu v médiích byl vytvořen dostatečný veřejný tlak, po němž ministr upravil svůj návrh podle dnešního zákona o rodině.

 

Lze vůbec definovat mezilidské vztahy zákonem?

Zákon nedefinuje mezilidské vztahy, ale vymezuje prostor pro jednání lidí. Hlavním účelem manželství je založení rodiny a výchova dětí. Tento účel manželství je v rodinném právu tradičně upraven, aby zdůraznil významné postavení, které stát manželství přiznává a které má velký právní dopad: vzniká společné jmění manželů, práva a povinnosti vzájemně a vůči dětem, podmínky pro dědění...

 

Proč považujete za důležité zachovat slavnostní formu sňatku?

Svatba je tradičně tou největší slavností, kterou prožívá muž a žena vydávající se závazně na společnou cestu životem. Slavnostní obřad umožňuje snoubencům hlouběji prožít svůj velký den. Patří to k naší kultuře. Pro věřící je tento akt i hlubokým duchovním zážitkem a slavnostní forma symbolizuje úctu k tomuto aktu.

 

Proč by podle vás nemělo být registrované partnerství postaveno na úroveň manželství?

Rodina je nejbezpečnější přístav, první záchranná síť, když se člověk dostane do problémů. Posláním rodiny je zplození dětí a jejich odpovědná výchova, pokud přijdou na svět. Proto má institut manželství s ohledem na péči a výchovu dětí od jejich narození v našem právu výsostné postavení - positivní diskriminaci. Náš zákon o registrovaném partnerství trpí navíc vadou - kdy vztah druh – družka, kteří žijí ve společné domácnosti a třeba pečují i o společné děti, se dostal do jakoby podružné pozice v porovnání s registrovaným partnerstvím.

 

Proč by měly mít při oddávání právní postavení rovnocenné civilním sňatkům pouze pro řádně registrované církve a náboženské společnosti v ČR? Nebyla by to diskriminace?

Tato varianta nemohla být ze strany ministerstva spravedlnosti vážně míněná. Nedovedu si představit, že by český parlament umožnil konat právně závazné svatby různým organizacím, která ani nemají registraci jako jsou třeba sekty typu hnutí Grál či extrémistické organizace šířící nesnášenlivost mezi lidmi. Rozhodně se nejedná o diskriminaci – v ČR je registrováno 30 církví a náboženských společností a jen 9 z nich nemá oprávnění oddávat. Tento systém platí léta a nezrušil ho ani Ústavní soud.

 

Proč považujete navrhovanou sankci za nedodání dokladů o uskutečněném církevním obřadu do tří pracovních dnů za drakonickou?

Případné nedodržení lhůty není rozhodně způsobeno zlými úmysly, ale velkou časovou vytížeností některých duchovních, kteří musí objíždět mnoho farností ve svém obvodu. Kdyby byla sankcí za jejich formální prohřešek neplatnost uzavřeného manželství, vytvářelo by to pro novomanžele velkou právní nejistotu.

 

Proč je problematické vynechání rodičovské povinnosti společné péče o děti v návrhu OZ?

Vynechání povinnosti společné péče o děti by byl generální pardon pro nezodpovědného rodiče. Péči o dítě by táhl jen jeden rodič a druhý rodič by byl obtížněji sankcionován. Rodič je za své dítě odpovědný i po případném rozvodu a jeho spoluúčast na péči o dítě (minimálně alespoň ta finanční) je pro mě neprolomitelná.

 

Vysoká rozvodovost ubírá instituci manželství na významu. Když nový zákon nevyjde vstříc tomuto trendu, neztratí manželství jako instituce na významu ještě víc?

Velká rozvodovost netěší nikoho z nás. Je projevem krize hodnot. Na vině ovšem není institut manželství jako takový, ale neschopnost překonávat životní krize v manželství trpělivostí a hlavně vzájemnou tolerancí a úctou. Funkční rodina, tedy dvougenerační soužití dětí a rodičů, není plně nahraditelná střídavou péčí o děti rozvedenými manželi či jedním z manželů. Společnost by měla podporovat rodinu a harmonickou výchovu dětí. Je na čase vytvořit podmínky pro renesanci manželství a nerozmělňovat jeho klíčovou roli ve společnosti.

(zveřejněno na www.zena.cz)


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled