poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Naše předsednictví v Radě EU bylo úspěšné, myslí si Zuzana Roithová

14. dubna se na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích uskutečnil seminář Úloha poslance Evropského parlamentu za účasti poslankyně Evropského parlamentu paní Zuzany Roithové. Tuto akci zaštiťovalo Evropské hnutí v České republice.

            Zuzana Roithová přiblížila a krátce připomenula historii Evropské unie a důvody, které vedly k založení Evropského společenství, a poté se již soustředila na fungování Evropského parlamentu a především na úlohu poslance a jeho práci. Studenti tak mohli nahlédnout pod pokličku dění v Evropském parlamentu, které z četných brožurek o EU rozhodně nevyčtou. Seznámili se s činností parlamentních frakcí, s konkrétním postupem při projednávání legislativních opatření či se způsoby prosazování jednotlivých politických postojů, a to jednak uvnitř frakcí, jednak mezi jednotlivými uskupeními v parlamentu.

            Zvlášť zajímavou byla část věnovaná politické kultuře evropské politiky. Vyjma přítomnosti omezeného počtu extremistických skupin hodnotí paní poslankyně evropské poslance na vysoké úrovni. Pro porovnání s českou politikou zmínila např. institut interpelací, který má v Evropském parlamentu velkou vážnost, slouží poslancům k získání informací zásadních pro jejich práci i rozhodovací činnost a rozhodně se nemění ve vulgární frašku, jako je tomu občas v českém Parlamentu.

             Zajímavým tématem, které bylo nastoleno v rámci následující diskuse se studenty, byla i role našeho předsednictví v Radě EU. Zuzana Roithová ocenila připravenost vlády na tento pro tak malou zemi složitý úkol, pochvalně se zmínila i o schopnosti řešit zásadní krize, ať už kolem plynu či hospodářské krize, i úspěšné vyvrácení skepse, která k našemu předsednictví zaznívala především z Francie. O to více pak ji mrzí pád vlády vyvolaný v době našeho předsednictví.

 
[ 15. dubna 2009 | Autor: Martin Volný ]
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled