poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Beseda se Zuzanou Roithovou v Dačicích

 
[ 2. listopadu 2008 | Autor: Pavel Kamír, www.dacice.info ]
 

V pátek, 24. října 2008 do Dačic zavítala europoslankyně za KDU-ČSL MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Hlavním účelem její návštěvy byla beseda na dnes často diskutované téma: „Komu patří budoucnost – Evropě nebo Asii“.

 Této besedě předcházela krátká přednáška Dr. Roithové o problematice dětských botiček. Paní europoslankyně se propagaci zdravého obutí našich nejmenších již delší čas věnuje, a proto přítomné seznámila s několika důležitými zásadami, které by při výběru obuvi neměli opomíjet.

V úvodu besedy promítla Dr. Roithová k hlavnímu tématu film, ve kterém různé osobnosti prezentovaly své názory týkající se budoucnosti Evropy, Asie a jejich vzájemných vztahů. Názory byly stejně pestré a různorodé, jako je pestrá a různorodá dnešní Evropa. Nevím, zda se ze směsice nejrůznějších odpovědí dá vyvodit nějaký konkrétní závěr, ale snad se příliš nezmýlím, když řeknu, že většinou převažoval optimistický pohled ve smyslu výroku: „budoucnost patří všem“.

Vlastní beseda měla jednoznačně nosné téma v ekonomické oblasti, kde především Čína přidělává Evropanům mnohé vrásky na čele. Paní europoslankyně přítomné seznámila s hlavními příčinami, které jsou zdrojem nerovnováhy mezi čínskou a evropskou produkcí. Čína jen pomalu přijímá celosvětově uznávaná pravidla čestné hospodářské soutěže, nezohledňuje ekologické aspekty ve výrobě, nenaplňuje práva zaměstnanců a těží z plagiátů značek renomovaných výrobců. Z toho pramení nízká cena čínských výrobků a problematická konkurenceschopnost evropské produkce. Dr. Roithová upozornila na skutečnost, že např. v textilní výrobě vyklidila Evropa v podstatě dobrovolně své pozice. Nyní si Evropané začínají uvědomovat, že takový postup i v dalších odvětvích (automobilový průmysl, strojírenství,…) by byl pro náš kontinent zničující.

Otázky občanů se týkaly především hledání způsobu, jakým by bylo možné nerovnováhu mezi Čínou a Evropou napravit. Paní europoslankyně vyjádřila názor, že by v obchodních smlouvách s Čínou měly být zakotveny články, které by Čínu zavazovaly k dodržování práv zaměstnanců, přijetí ekologických zásad atd.

Závěrem Dr. Roithová uvedla, že ač ekonomika netvoří jediné téma budoucnosti, je tématem nejdůležitějším. Má vliv i na další oblasti života. Vzájemný obchod a hospodářská kooperace zabraňují konfliktům a umožňují nalézt kompromisy i tam, kde by bylo jinak obtížné dosáhnout shody.


 

Přiložené soubory
a.jpg
 
b.jpg
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled