poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


20. 3. 2006 proběhl v Příbrami poslanecký den Zuzany Roithové – poslankyně Evropského parlamentu.

Dopoledne se Zuzana Roithová sešla v prostorách hotelu Modrý Hrozen se zástupci příbramských podnikatelů a novinářů nad tématy aktuální situace Směrnice liberalizace služeb v EU, která byla 16. 2. projednávána na plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku.
 
[ 4. dubna 2006 | Autor: Lenka Ptáčková, Nový Hlas ]
 
Podle poslankyně Roithové „malí a střední podnikatelé zvláště z nových členských zemí ocení zrychlení povolovacích procedur a právní jistotu při podnikání za hranicemi. Směrnice zavádí povinnost členských států zjednodušit postupy a formality  pro přístup a výkon služby. Členský stát bude muset uznat dokumenty z jiného členského státu. Dále směrnice zavádí Jednotné kontaktní místo (SPC). Prostřednictvím SPC musí mít poskytovatel možnost vyřídit veškeré formality (notifikace, žádosti o povolení od příslušných úřadů, povolení k výkonu činnosti…). Dopadové studie se shodují, že tato liberalizace služeb přinese 600 tisíc nových pracovních míst.
 Odpoledne se Zuzana Roithová zúčastnila besedy se studenty Gymnázia Pod Svatou Horou v Příbrami. Zde seznámila studenty s legislativním procesem EU a s náplní práce poslance Evropského parlamentu, atraktivním tématem pro mladé lidi byla také problematika postavení spotřebitele v digitálním prostředí.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled