poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


O problémech venkova i Evropy

Europoslankyně Zuzana Roithová se ve středu vydala na Ústeckoorlicko. Jejím hlavním programem byla účast na setkání s představiteli krajské a místní samosprávy i dalšími představiteli venkova v Němčicích.
 
[ 4. listopadu 2005 | Autor: Orlické noviny - Hubený ]
 
Europoslankyně Zuzana Roithová se ve středu vydala na Ústeckoorlicko. Jejím hlavním programem byla účast na setkání s představiteli krajské a místní samosprávy i dalšími představiteli venkova v Němčicích. Ústecko ­ Zuzana Roithová nejprve zamířila do Chocně, kde se setkala s Věrou Luxovou, vdovou po bývalém místopředsedovi vlády. "Nebýt osobního setkání s Josefem Luxem, zřejmě bych nikdy nevstoupila do žádné politické strany. Byla jsem překvapena, doslova šokována, rozdílem mezi prezentací jeho osobnosti v médiích v porovnání s tím, o jakého člověka ve skutečnosti šlo," poznamenala Zuzana Roithová. Proti zmrzačeným nohám Česká europoslankyně v Bruselu funkci místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Jaké jsou její priority? "Usiluji o přijetí směrnice o službách, která by měla i českým poskytovatelům služeb umožnit svobodný vstup na půdu ostatních členských zemí. Potom se osobně velmi podrobně zabývám problematikou vlivu globalizace na vnitřní trh. Připravuji seminář, který se uskuteční i za účasti českých akademiků v Bruselu. Jde mi o to, že máme velmi regulovaný vnitřní trh a v rámci světového obchodního trhu jsme jako Evropská unie velmi obnaženi. Důsledkem toho je i nárůst nezaměstnanosti například v textilním průmyslu a v dalších odvětvích." Europoslankyně také řeší problém, jak zamezit nedostupnosti zdravé dětské obuvi na trzích jak v Čechách, tak i v dalších zemích Evropské unie. Jak je obecně známo, opět je to důsledek globálních vlivů, přílivu levného nekvalitního zboží z Asie. Veřejné slyšení k tomuto tématu za účasti odborníků z pětadvaceti zemí připravuje na počátku příštího roku v Bruselu. "Chceme docílit povinnou certifikaci dětské obuvi a zároveň jsme vyzvali Českou obchodní inspekci k hloubkové kontrole dodržování obchodních pravidel. Cílem je, aby děti neměly zmrzačené nohy a neplatili jsme zbytečně za špatnou obuv," přiblížila další svoji aktivitu Zuzana Roithová. Pomozte zemědělcům Při setkání se zástupci samospráv a venkova v Němčicích se bývalá ministryně zdravotnictví setkala i s interpelací, jež se týká jiného trhu, a to zemědělského. Předseda sloupnického zemědělského družstva Oldřich Vašina ji požádal, aby pomohla narovnat nestejné podmínky pro české zemědělce ve srovnání s jinými z hlediska výše dotací. Krajský radní Petr Šilar při setkání zdůraznil, aby se představitelé družstev a dalších zemědělských podniků více zapojovali do komunální politiky. Během shromáždění nezbytně zaznělo i téma průběhu tras budoucí rychlostní komunikace R 35. Náměstek hejtmana Roman Línek připomněl, že na začátku prosince bude zveřejněn návrh územního plánu Pardubického kraje a poté poběží dvouměsíční lhůta, během níž mohou zúčastnění podávat stížnosti a připomínky k oběma variantám tras. Diskutována byla také problematika "nešťastného" správního řádu, který má platit od příštího roku: pro malé obce bude velmi obtížné dodržet všechny požadavky spisové a skartační služby i ostatní povinnosti. Ideje, jež se nevylučují V diskusi o rozvoji venkova vystoupili i krajští radní Miroslav Brýdl a Miloslav Macela, senátorka Ludmila Müllerová a další účastníci setkání, jež v dobrém slova smyslu propojilo evropanství s venkovanstvím.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled