poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Budou lékaři municí?

Je smutné, že neřešené problémy správy českého zdravotnictví vedly až k uzavření ordinací, což bezprostředně dopadá na pacienty.
 
[ 8. října 2005 | Autor: Zuzana Roithová, Právo, 7.10.2005 ]
 
Většině lékařů pochopitelně vadí, že politici dříve pravice, dnes levice strkají hlavu do písku a naše zdravotnictví žije téměř trvale v dluzích. Střídavě tak nemají na platy buď v nemocnicích, či tentokráte více lékaři v terénu. Nesouhlasím proto s názorem ministryně zdravotnictví, když za stávkou vidí politické důvody, a považuji to za útěk před odpovědností. Obávám se však, že při takovém zjednodušeném a ideologickém přístupu se zdravotníci nikoli svou vinou nakonec opravdu stanou municí pro předvolební boj. Za vážnou chybu považuji to, že se ministerstvo záhy zbavilo své odpovědnosti za naplnění koaliční smlouvy z roku 2002 a neprovedlo dohodnuté systémové změny, nutné s ohledem na stárnutí naší populace, nové možnosti medicíny a omezené veřejné zdroje pro financování stále nákladnější medicíny. I přes nedávné oddlužení dluh narostl již na deset miliard, což je v historii rekord. Považovat za jediné či zásadní viníky zdravotní pojišťovny je nesmyslné, protože ony nerozhodují o úhradových vyhláškách ministerstva zdravotnictví, ale musí podle nich peníze zčásti neefektivně přerozdělovat a účtovat i to, na co jejich příjmy nestačí. Mnozí si pamatují, že správní rada VZP s předstihem varovala ministerstvo před dnešními důsledky jeho populistické politiky. Aktuální návrhy změn legislativy, které mohou vést k zestátnění pojišťoven, nepovažuji za kvalifikované řešení rozporu mezi objemem poskytované péče a objemem veřejných prostředků na její úhradu. Upozorňuji také, že se zvětšuje rozdíl v úhradách u nás a v okolních zemích, což znevýhodňuje české občany a naše zdravotníky, když „sponzorují“ léčbu cizinců. Tak snad alespoň proto bychom mohli konečně vzít vážně také varování EU, která na rozpory při zacházení s veřejnými financemi trvale upozorňuje, a to plně v souladu s dlouhodobými názory expertů z ČR. Konsolidace našeho zdravotnictví je nekonečný příběh. Celá léta stále totéž dokola a „doblba“. Bohužel, není to nový český film, ale česká realita, o níž svědčí uzavřené ordinace a zdravotní sestry, kterým praktičtí lékaři nemohou včas vyplácet mzdu.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled