poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Neziskový sektor


Třetí ročník sbírky „Červenobílé dny“ vynesl téměř 700 tisíc korun.

Praha, 27. 4. 2005 – Ke dnešnímu dni se na kontě třetího ročníku sbírky „Červenobílé dny“ nashromáždilo 699 967,73 Kč. Sbírku pořádá občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé pod záštitou europoslankyně Zuzany Roithové. Výtěžek sbírky je určen na služby pro hluchoslepé.
 
[ 11. května 2005 | Autor: ]
 
Výtěžek z pouliční sbírky, která probíhala v pondělí 18. dubna 2005 ve 49 městech České republiky, činil přes 660 tisíc korun. V tento den prodávalo 524 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol komiksovou pohlednici s obrázkem hluchoslepého člověka s červenobílou holí na zebře v ceně 20 Kč. Sbírka, která byla slavnostně zahájena 7. dubna benefičním koncertem klavíristky Lady Valešové a jejích hostů na Hudební fakultě AMU v Praze, nadále pokračuje. Až do 15. července ji lze podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Účtování dárcovské SMS je 30 Kč plus DPH, organizace obdrží nejméně 27 Kč. Průběžně lze také odeslat finanční příspěvek na sbírkové konto 35-0720850257/0100. Dárcům na požádání v organizaci rádi vystaví potvrzení o daru. Výtěžek ze sbírky použije pořadatel sbírky, o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, na financování individuálních terénních služeb pro hluchoslepé jako jsou doprovody k lékaři a na úřady, tlumočení, kursy prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí, nebo výuka komunikace, dále na zajištění edukačně rehabilitačních pobytů, na vydávání bulletinu Doteky, na pokrytí osobní asistence a na zajištění pomoci při uplatnění na trhu práce. Vyúčtování předchozích ročníků sbírky, fotografie z akcí nebo podrobné rozpisy výtěžků dle měst zájemci najdou na www.cervenobiledny.cz. Z této webové adresy také lze stále odeslat e-pohlednici sbírky Červenobílé dny. O vlastních projektech pro hluchoslepé informují bezbariérové stránky www.lorm.cz. Kontakty na LORM – Společnost pro hluchoslepé Poradenské centrum Praha, Zborovská 62, Praha 5, tel/fax: 257 325 478, info@lorm.cz, www.lorm.cz Poradenské centrum Brno, Francouzská 38, 602 00 Brno, mob: 777 764 197, brno@lorm.cz Poradenské centrum Liberec, Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1, tel: 482 710 847, fax: 485 104 044, mob: 777 764 196, liberec@lorm.cz

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled