poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Neziskový sektor


Zdravice Z. Roithové na konferenci Občanský dialog - cesta k dobrovolnictví

V rámci Evropského roku dobrovolnictví se v Ostravě konala mezinárodní konference, kterou pořádala Asociace nestátních neziskových organizací v ČR ve spolupráci s Evropskou sítí nestátních neziskových organizací CEDAG. Akce byla zařazena do celorepublikového projektu Týdny pro neziskový sektor 2011.

 
[ 25. února 2011 | Autor: ]
 

Vážené dámy a pánové,

letošní rok je pro všechny občany EU rokem dobrovolnictví. Jak prohlásil Kofi Annan, „mají-li být naše naděje na vybudování lepšího a bezpečnějšího světa více než jen zbožným přáním, potřebujeme více než kdy jindy pomoc dobrovolníků.“

Zatímco v západní Evropě má dobrovolnická práce dlouhou tradici, v postkomunistických zemích je to jiné: desetiletí vynucovaných „dobrovolných“ brigád bez pocitu užitečné pomoci potřebným v nás vybudovala lehký despekt k této činnosti. Přesto věřím, že hluboko uvnitř jsme všichni schopni měnit věci k lepšímu a projevovat starost o ty, kteří to potřebují. Dobrovolnictví upevňuje základní evropské hodnoty, které vycházejí z křesťanských principů - solidarita a sociální soudržnost. Unie chce při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví získat podporu pro lidi, kteří usilují o změnu.

Každý pátý Evropan věnuje svůj čas pomoci potřebným. Studenti chodí do nemocnic číst dětem knížky, bývalý fotbalový reprezentant v kopané trénuje ve své čtvrti místní klub – existují tisíce způsobů, jak měnit svět k lepšímu. Evropská komise odstartovala rok dobrovolnictví, protože chce k této bohulibé činnosti povzbudit víc lidí. Pomáhá například mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život.

V Evropském parlamentu máme k dobrovolnictví zájmovou skupinu, která sdružuje zainteresované poslance i lidi mimo EP. Všichni europoslanci dostávají informace o kontaktních místech v jednotlivých zemích. Mohou se pak sami obrátit na dobrovolnické skupiny v jejich regionu a zjistit jak mohou v tomto směru pomoct. Má to svůj význam, protože poslanci se díky tomu mohou spojit s konkrétními dobrovolníky a jejich prací. Evropský parlament musí také spolupracovat s Aliancí Evropského roku dobrovolnictví, která sdružuje 33 evropských dobrovolnických sítí. V průběhu roku bychom měli v Evropském parlamentu schválit také konkrétní doporučení pro Evropskou komisi.

Dobrovolnictví je definováno různě a různé bývají i tradice s ním spojené. Všechny činnosti však spojuje jedno: pokud se kdekoli sejdou lidé, aby si pomáhali a podporovali člověka v nouzi, je to ku prospěchu nejen společnosti jako celku, ale i dobrovolníků samotných. Při odvádění dobrovolné práce se lidé učí novým věcem, rozvíjí své dovednosti a rozšiřují si společenské zázemí, což je často přivádí k novým pracovním příležitostem a také k osobnímu a společenskému rozvoji.

Proto se připojuji k mottu Evropského roku dobrovolnictví - „Dobrovolníci mění svět!“ – a držím palce, aby se podařilo odstranit překážky pro pomáhání potřebným, aby se posílily pravomoci dobrovolnických organizací, aby se ruku v ruce se zkvalitněním těchto služeb dočkali dobrovolníci také u nás zaslouženého uznání.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled