poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


Poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová vypisuje výběrové řízení na pozici stážista/ka ve své kanceláři v Bruselu.

Jedná se o 3 měsíční stáže, které budou probíhat v roce 2007 v Evropském parlamentu v Bruselu. Vyzýváme proto všechny zájemce, aby poslali své přihlášky do 8.12. 2006 na adresu: interns@roithova.cz Vybraní uchazeči se zúčastní přijímacího pohovoru.
 
[ 12. listopadu 2006 | Autor: ]
 
Přihláška by měla obsahovat: 1. životopis; 2. max. 2 stránkový motivační dopis v AJ, ve kterém zájemce vysvětlí proč se chce stáže v EP zúčastnit; 3. max. 1 stránkový abstrakt (zdůvodnění) tématu, kterému se bude během své stáže v EP hlouběji věnovat. Dané téma se musí vztahovat k oblastem vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu. Témata, kterým se věnovala poslakyně Roithová v minulosti najdete na: www.roithova.cz http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees.do?language=EN http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=*roitho*&partNumber=1&language=EN&id=28352 Zájemci by měli: - být vysokoškolsky vzděláni, nebo být studenty VŠ, (zhruba ve 4. ročníku, po bakalářské zkoušce; preferujeme studenty v oborech: právo, politologie, ekonomie a další humanitní obory) - prokázat zájem o témata, která jsou řešena v kanceláři poslankyně, o politické dění, a v neposlední řadě o otázky týkající se EU - být schopni samostatně pracovat, stanovovat si priority - mít velmi dobrou znalost anglického jazyka (slovem i písmem), znalost dalšího jazyka výhodou - být motivovaní, komunikativní, kreativní a mít týmového ducha - předchozí činnost v neziskovém sektoru vítána Cílem stáže je, aby se stážista/ka orientoval ve fungování Evropských institucí, zejména EP a kanceláře poslankyně Roithové; na konci stáže stážista/ka odevzdá dvě práce – s vlastním (viz výše) a s přiděleným tématem s vyznačenými zdroji, ze kterých čerpal/a, popř. doplněné o grafy, tabulky atd. Náklady spojené s cestou a ubytováním budou zájemcům do určité výše uhrazeny.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled