poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


EP: Harmonizační balíček Zuzany Roithové schválen

Dnes Evropský parlament uzavřel dva a půl roku trvající práci, na kterou jsem hrdá.
 
[ 5. února 2014 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Evropský parlament dá 5.2. ve Štrasburku zelenou osmi zprávám české poslankyně Zuzany Roithové (KDU-ČSL). Završí se tím úspěšně téměř tříletá práce na směrnicích modernizujících pravidla pro výrobce a dozorové orgány pro uvádění průmyslových výrobků na evropský trh. Jedná se o texty přijaté v prvním čtení, protože toto konečné znění je také vyjednáno v rámci spolurozhodování i s Radou.

 

Tyto směrnice uvádějí do praxe politickou dohodu o regulaci zboží z roku 2008 a zároveň reagují na nový legislativní rámec vyplývající z Lisabonské smlouvy. Týkají se pravidel pro širokou škálu výrobků od výbušnin pro civilní použití přes elektromagnetické přístroje, tlakové nádoby až k dodávání měřidel na evropský trh. Celkový přehled je k nahlédnutí na webu EP (sekce zprávy předložené zpravodajem).

 

Práce na tomto legislativním procesu včetně náročného několikakolového jednání s Evropskou radou a Komisí trvaly 2,5 roku. Roithová mimo jiné přesvědčila poslance i Evropskou komisi a Radu o potřebnosti přijmout na pět set pozměňovacích návrhů, které vycházejí z jejích zkušeností a priorit v minulých deseti letech v oblasti ochrany spotřebitele a zlepšování podmínek pro malé a střední podnikatele. Týkají se zejména těchto oblastí:

 

  • vyšší ochrana spotřebitelů (např. díky vyšším nárokům na bezpečný design, který nově musí brát zřetel i na neprofesionální uživatele, či díky zlepšení srozumitelnosti označování výrobků a návodů);
  • zvýšení pravomocí a ohlašovacích povinností pro národní kontrolní orgány či zajištění odpovídajícího financování pro nově posílenou koordinaci jejich činnosti po celé EU;
  • přísnější a přesnější pravidla pro dovozce a nově i distributory leckdy nekvalitního zboží ze třetích zemí včetně sankcionování za nedodržení vysokých evropských standardů;
  • zesílení dohledu nad vnitřním trhem v oblasti obchodů uzavíraných na dálku;
  • nižší administrativní nároky pro evropské výrobce, či ušetření nákladů (na zboží ve skladech zakoupené před uveřejnění směrnic v úředním věstníku budou platit staré normy ještě 2 roky);
  • zavedení elektronické formy pro řadu administrativních procesů a dostupnost dokumentů, atd.;
  • zlepšení právních definic a pravidel proti zneužívání značky CE, včetně možnosti zavedení trestní odpovědnosti;

 

"Do původního návrhu Komise bylo potřeba po konzultacích s odborníky a profesními organizacemi navrhnout stovky změn právně-technického a koncepčního charakteru a projednat jejich podporu napříč EP i mezi institucemi Unie a členskými státy. Šlo tedy o úlohu právnickou i diplomatickou. Jsem vděčná především za mimořádně kvalifikovanou práci mého bývalého asistenta a nyní 1. náměstka ministra zemědělství JUDr. Jiřího Jirsy," komentuje Zuzana Roithová.

 

"Nejkontroverznějším problémem bylo sladění předpisů s novými pravidly Lisabonské smlouvy, zejména pro oblast komitologie - tedy pravomoci Komise rozhodovat o drobných změnách v expertních týmech bez závazné konzultace s EP a členskými státy. Zde se názory všech tří institucí rozcházely. Situaci neusnadnila ani délka jednání, na němž se podíleli postupně zástupci celkem 6 předsednictví EU, od polského po řecké! Nakonec se podařilo najít kompromisní řešení tím, že postavení institucí EU v komitologii bude upraveno v rámcové smlouvě mezi EP a EK. Jsem spokojená, že se mi s velkou podporou všech stínových zpravodajů a předsedy výboru podařilo dokončit tuto horizontální legislativu. Představuje totiž důležitý milník na cestě k lépe fungujícímu a bezpečnějšímu vnitřnímu trhu."  Připomíná zpravodajka Roithová, která tak znovu potvrzuje smysluplnost náročné práce české poslankyně a jejího odborného týmu.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled