poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


ROITHOVÁ NEPŘIROVNÁVÁ ZEMANA K HITLEROVI

 
[ 28. března 2013 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Nekončený mediální svět plný nekonečných interpretací má svůj půvab i

svou sílu. Myslím dokonce, že současná mezilidská (tedy apriori

nemediální) komunikace v jeho důsledku hledá svou novou globální

podobu. A protože komunikaci a jazyk vnímám jako živé organismy,

které se vyvíjejí a zásadním způsobem promítají jak na životě

jednotlivců, tak fungování celé společnosti, považuji tyto procesy za

evolučně pozitivní.

Jednou ze stinných stránek současné podoby šíření informací a

řečeného ale je, že pokud jeden neautorizovaný zdroj pošle do světa

vlastní interpretaci bez doslovné citace původního zdroje, často

dochází v lepším případě k vychýlení, v horším dokonce ke změně smyslu

originálních textů. Další neautorizované zdroje pak tuto podobu šíří

už jen s odkazem na ten první. Takže když jsem se dočetla, že Roithová

přirovnává Zemana k Hitlerovi, hluboce jsem si povzdechla.

To, že považuji přístup současného prezidenta k menším politickým

stranám a některým dalším názorovým oponentům či kritikům za

nedemokratický je jedna věc. Že podobný přístup v historii vedl

v kombinaci s dalšími společenskými, politickými a ekonomickými jevy

opakovaně k likvidaci opozice a nástupu celých nedemokratických

režimů, je věc druhá včetně toho, že mezi nejznámější symbol politiky tohoto ražení patří A.Hitler.

A to, že bychom měli být podle mého názoru na podobné signály v dnešní době zvlášť citliví, je věc třetí.

Smyslem tohoto textu ale není opakování mého blogu, který na část

projevu Miloše Zemana na sjezdu SPOZ reaguje. A už vůbec nechce být

ani analýzou situace, kdy se evropská hospodářská krize, vlna

národního socialismu a politický styl samovládce společně promítly do

světových dějin jako absolutní zlo. Ostatně proto jsem svůj kritický

text končila slovy, že něco takového českému prezidentovi ani

nepřičítám, ale že bychom měli sledovat a komentovat jeho další kroky

a slova.

Na této výzvě trvám. Ale ráda bych se vystříhala zavádějících

zjednodušení typu: Roithová přirovnává Zemana k Hitlerovi, protože

bych se brzy mohla dočíst, že Roithová jako lékařka používala rentgen

a tím pádem se přirovnává k Marii Curii-Sclodowské. Můj původní text

naleznete na:

http://www.roithova.cz/clanky/1372/ a http://www.roithova.cz/clanky/1371/


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled