poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Milé ohlasy


Prohlášení ATOK k dohodě mezi EU a ČLR

První významný úspěch společného úsilí Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, MPO ČR a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Roithové o udržení a rozvoj českého i evropského textilního a oděvního průmyslu.
 
[ 21. června 2005 | Autor: Milos Beran ]
 
(viz prilozeny originalni dokument nize) Prohlášení ATOK k dohodě mezi EU a ČLR První významný úspěch společného úsilí Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, MPO ČR a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Roithové o udržení a rozvoj českého i evropského textilního a oděvního průmyslu. Dne 10.6.2005 se podařilo komisaři Mandelsonovi vyjednat s ČLR dohodu, která pro příští 2 roky upravuje výše dovozů vybraných čínských textilních a oděvních výrobků do EU. Dohoda se vztahuje na 10 textilních kategorií (kategorie ATC). Ty pouze z části korespondují s kategoriemi, které byly předmětem květnového šetření EK. V dohodě jsou nově obsaženy kategorie výrobků, které jsou pro české výrobce citlivější – zejména jde o bavlněné tkaniny a ložní a stolní prádlo. Dohoda omezuje meziroční nárůst dovozů vybraných kategorií na zbytek roku 2005 a roky 2006 a 2007 o 8% - 12.5 % (viz. podrobně tabulka níže) ATOK dohodu mezi EU a ČLR vítá, neboť jde o první významný úspěch v dlouhotrvajícím boji proti masivní expanzi čínského textilu do EU. Hrozba až několikanásobně zvýšených dovozů vybraných textilních výrobků, jak ji signalizovaly statistiky dovozů za první měsíce roku 2005, bude aspoň na určitou dobu zažehnána. Evropští výrobci tak snad budou mít lepší možnost připravit se na situaci, která vznikla po 1.1.2005, tedy na situaci, kdy byly odstraněny všechny množstevní limity na dovoz textilních produktů mezi členy WTO. Dosažení dohody však nebylo jednoduchým krokem. Evropským textilním a oděvním výrobcům se prostřednictvím národních asociací, Euratexu i národních reprezentací v EU teprve po dlouhém a usilovném vyjednávání podařilo korigovat názor Evropské komise na nebezpečí, které je skryto v úplném a nekontrolovaném otevření evropského trhu dovozům textilních výrobků především z Číny. Teprve usilovnou snahou a koordinovaným postupem se jim podařilo přesvědčit komisaře Mandelsona, že evropští textilní výrobci nechtějí žádná protekcionistická či svévolná ochranná opatření, nýbrž že jim jde o dodržování oboustranně korektních obchodních vztahů. ATOK ve velmi dobré spolupráci s vládou ČR a zejména s MPO, formoval pozice ČR v orgánech EU. Česká republika tak společně s dalšími 11 státy tvořila nejaktivnější a nejrazantnější skupinu členských států EU, díky které se podařilo, v pozitivním směru, ovlivnit pozici Evropské komise a de facto přiměla EU oficiálně jednat s čínskou stranou o úpravě obchodu s textilními výrobky. Vyvrcholením bylo přijetí zmíněné dohody o množstevním omezení dovozů textilu z Číny dne 10.6.2005 V té souvislosti ATOK rovněž oceňuje postup poslankyně EU Dr. Roithové, která jako první poslanec nově vzniklého Parlamentu EU otevřela problém rostoucích dovozů z Číny a žádala jeho korekci. V Praze 13.6.2005 Zpracoval: ATOK

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled