poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Lisabonská smlouva


Aplikace Charty základních práv Evropské unie na Polsko a Velkou Británii.

 
[ 24. února 2009 | Autor: Jiří Jirsa ]
 
V otázce aplikace Charty je situace složitější. Nelze zcela říci, že by Polsko a Velká Británie měly úplné vynětí z aplikace. Naopak Charta platí i pro ně, ale vzhledem k dodatkovému protokolu se pro ně interpretuje použití Charty tak, že to nerozšiřuje jurisdikci Evropského soudního dvora ani jejich národních soudů v této oblasti. Včetně toho, že soudy nesmí shledat žádné polské či britské právní předpisy v nesouladu se základními právy dle Charty.O této problematice se vede široká debata v právních kruzích. Viz např. zpráva Sněmovny lordů:http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeucom/62/62.pdf
(5. kapitola, strana 101)

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled