poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Volný pohyb v rámci EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Radě
 
[ 7. ledna 2014 | Autor: Zuzana Roithová, Jacek Protasiewicz, Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Csaba Őry, András Gyürk, Danuta Jazłowiecka, Traian Ungureanu, Iosif Matula, Anna Záborská,Manfred Weber, Elena Oana Antonescu, za skupi ]
 
"Volný pohyb je jedním z nejvíce oceňovaných výdobytků EU. Jeho hodnota spočívá v tom, že se členské státy zavázaly plnit své povinnosti a dodržovat základní práva Unie. Čtyři svobody pohybu – volný pohyb pracovníků, kapitálu, služeb a zboží – jsou zaručeny Smlouvami, neboť vedou k dosažení jednotného trhu. Tyto svobody nelze oddělovat ani posuzovat jednotlivě. Společně totiž tvoří základy evropského projektu. V některých členských státech probíhá diskuse o možnosti omezit základní právo volného pohybu v případě pracovníků z Rumunska a Bulharska. Nedávno bylo navíc oznámeno, že ve Spojeném království budou pro polské pracovníky zavedena určitá omezení, pokud jde o přístup k systému sociálního zabezpečení. Členské státy, které vyjádřily kritický postoj k volnému pohybu pracovníků a veřejně diskutovaly o možnosti ponechání či zavedení omezení pro občany jiných členských států, však nepředložily žádné údaje, které by tento jejich postoj podpořily.

Dosažení evropského jednotného trhu prostřednictvím dodržování základního práva volného pohybu je spojeno s právy a povinnostmi. Tuto skutečnost potvrzuje také Evropský soudní dvůr ve svých rozhodnutích v této věci. Bylo dokázáno, že mobilita v rámci EU přináší hostitelským členským státům kromě nákladů také značný ekonomický užitek.

Jaký je postoj Rady, pokud jde o možnost opětovného jednání o pravidlech volného pohybu?"


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled