poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Celní kodex - TIR

 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Stávající celní právní předpisy EU zakazují používání označení TIR, přestože Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží (Úmluva TIR uzavřená v Ženevě roku 1975) jej umožňuje.

1. Souhlasí Komise s tím, že evropské právní předpisy jsou s Úmluvou TIR v rozporu?

2. Zvažuje Komise opětovné zavedení označení TIR, které by 12 milionům evropských nákladních vozidel umožnilo využívat výhod celního režimu TIR?

3. Je si Komise vědoma, že toto opětovné zavedení by omezilo prakticky naprostý monopol malého počtu firem provozujících silniční přepravu, které díky stávajícímu systému finančních záruk v současnosti ovládají 99 % evropské nákladní dopravy?

4. Mohla by Komise zvážit návrh na změnu článku 93 celního kodexu Společenství doplněním následujícího textu: „c) se přeprava provádí mezi dvěma místy v rámci jednoho členského státu nebo mezi dvěma členskými státy na celním území Společenství“, čímž by došlo k opětovnému zavedení označení TIR?


Odpověď na interpelaci lze nalézt zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-005295&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled