poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Přístupnost internetových stránek pro zrakově postižené osoby

 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Komise přislíbila předložit návrhy ohledně toho, jak učinit internetové stránky veřejných služeb přístupnějšími pro zrakově postižené uživatele. Cílem opatření č. 64 Digitální agendy pro Evropu je zajistit, aby byly internetové stránky veřejného sektoru (a stránky poskytující občanům základní služby) plně přístupné do roku 2015. Vzhledem k tomu, kolik informací a služeb je občanům a spotřebitelům v celé EU v současnosti poskytováno především prostřednictvím internetu, je takový cíl zcela logický.

Posoudila Komise, jaký by mohlo mít dopad na hospodářství EU, kdyby se tohoto cíle nepodařilo dosáhnout? Pokud ano, mohla by to Komise doložit konkrétními údaji?


Odpověd na interpelaci lze nalézt zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-005298&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled