poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Prodej kočičích a psích kůží

 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Po dlouhé diskusi se Parlament v roce 2008 rozhodl zakázat prodej kočičích a psích kůží v EU. Dochází však k obcházení tohoto nařízení.

1. Podle nařízení (ES) č. 1523/2007 nesmí být výrobky z kůže domácích koček a psů uváděny na trh v EU. Je si Komise vědoma toho, že nařízení je zjevně obcházeno, a to prostřednictvím „dalšího prodeje“ nebo „prodeje z druhé ruky“ výše uvedených výrobků?

2. Jaké kroky podniká Komise k tomu, aby dohlédla na to, zda je nařízení (ES) č. 1523/2007 prováděno v plné míře? Vznesla Komise námitku proti nějakým pokusům o obcházení nařízení, které by se podobaly těm výše popsaným?

3. Plánuje Komise změnit dané nařízení tím, že zákaz rozšíří na všechny podoby prodeje, včetně „prodeje z druhé ruky“, nebo tento druh prodeje alespoň omezit?


Odpověď na interpelaci je zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-005297&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled