poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Sloučení programu Mládež v akci s dalšími programy

 
[ 14. prosince 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Komise má v plánu sloučit program Mládež v akci s dalšími vzdělávacími programy a programy odborného vzdělávání. Zamýšlené aktivity v rámci budoucího programu Erasmus pro všechny však nezahrnují všechny stávající aktivity, které jsou určeny mladým Evropanům a které jim jsou prospěšné.

V rámci hodnocení programu Mládež v akci v polovině období se ze 6787 organizací a jednotlivců, kteří se do něj zapojili, vyjádřilo 87 % a jednoznačně upřednostňují, aby tento program nadále existoval nezávisle na ostatních.

Parlament zcela podpořil tento postoj ve svém usnesení ze dne 12. května 2011 nazvaném Mládež v pohybu: rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy (P7_TA(2011)0230).

Přehodnotila tedy Komise svůj záměr sloučit úspěšný program Mládež v akci s jinými programy, aby tak byla zachována stávající účinná struktura, jež poskytuje přidanou hodnotu?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled