poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Metody hodnocení používané Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) - provedení nařízení (ES) č. 1924/2006

 
[ 10. listopadu 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Podnikatelé, zejména podnikatelé v oblasti doplňků stravy, se potýkají s problémy, které s sebou nese provádění nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhodnotil na základě čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení negativně více než 95 % tvrzení týkajících se jiných látek, než jsou vitamíny a minerály, a specifikujících význam obsažené látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické či psychologické a behaviorální funkce, pro snižování či udržování váhy nebo pro pocit nasycení atd. Čl. 13 odst. 1 vložili do nařízení poslanci Evropského parlamentu v návaznosti na rozpravu, která proběhla v rámci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů s jednoznačným cílem a záměrem dosáhnout rovnováhy mezi ochranou spotřebitelů a nákladovou účinností malých a středních podniků, jsou-li jejich tvrzení založena na obecně uznávaných vědeckých důkazech.

Z těchto i některých dalších příkladů je zjevné, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se vyhýbá uplatňování článku 13 uvedeného nařízení, což je v rozporu se záměrem zákonodárců v Evropském parlamentu, kteří na jedné straně chtěli zohlednit účinnou ochranu spotřebitelů, na straně druhé ochránit malé a střední podniky, aby svá tvrzení založená na obecně uznávaných vědeckých důkazech nemusely dokládat nákladným vědeckými studiemi.

1. Je Komisi známo, že úřad EFSA nedodržuje nařízení v jeho plném rozsahu? Jedná se zvláště o to, že úřad EFSA nepoužívá čl. 13 odst. 1 k hodnocení tvrzení, jako například že švestky podporují trávení či tvrzení o ochlazujícím účinku heřmánku, a to na základě toho, že úřad EFSA tyto tradiční způsoby použití nepovažuje za dostatečně průkazné. Zamítavé stanovisko vyjádřil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) rovněž k účinkům potravinových vláknin na podporu zdravého trávicího traktu, což je vysvětleno tvrzením, že úřad EFSA se zabývá pouze tvrzeními o dílčích a izolovaných otázkách.

2. Jaká opatření hodlá Komise vůči úřadu EFSA jako autonomní agentuře přijmout, aby došlo ke změně postupů hodnocení shody s uvedeným nařízením, zejména s čl. 13 odst. 1?

3. Do jaké míry je přístupný seznam schválených tvrzení platných pro Společenství, který měla v souladu s čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení Komise přijmout do 31. ledna 2010 poté, co věc konzultovala s příslušným úřadem (EFSA)?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled