poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Dvojí kvalita výrobků

(prioritní interpelace na Evropskou komisi)

 
[ 1. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová, Anna Záborská ]
 

V nedávné době se v tisku objevily zprávy o rozdílech kvality výrobků (potravin i spotřebního zboží) prodávaných pod stejným názvem a stejnou značkou ve starých a nových členských státech EU. Případem se zabývala zejména Asociace spotřebitelů Slovenska, která v testování provedeném Státním veterinárním a potravinovým ústavem v Bratislavě zjistila, že kvalita výrobků, které jsou prodávány pod identickými názvy, je v nových členských zemích horší než třeba v sousedním Rakousku či Německu, přičemž cena výrobků je téměř totožná.

 

1. Je si Evropská komise vědoma, že tyto cílené a systematické praktiky narušují důvěru evropských spotřebitelů ve vnitřní trh?

 

2. Hodlá Evropská komise zasáhnout proti těmto praktikám, kdy pod stejnou značkou, ve stejném obalu a pod stejným názvem je prodáváno zboží vyrobené za odlišných technologických postupů určené  pro nové členské státy, než zboží určené pro staré členské země?

Odpověď na interpelaci naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-005756&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled