poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Nové poplatky agentury ECHA

interpelace na Evropskou komisi

 
[ 14. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová, Jan Březina ]
 

Počínaje 1. 12. 2010 zavedla agentura ECHA povinnost vybírat od žadatelů o registraci nový sankční administrativní poplatek, který je neúměrně vysoký (jde nad rámec nákladů činnosti pracovníků agentury), je retroaktivní (vztahuje se i na ty žadatele, kteří podali žádost o registraci před 1. 12. 2010) a bude mít dopad zejména na malé a střední podniky, které často nemohou disponovat týmem, který by řešil povinnosti vyplývající z nařízení REACH. Vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy registrace ze strany ECHA bylo zaznamenáno několik problémů s implementací nařízení REACH, které s registrací souvisejí, včetně nových výkladů nařízení vydaných ECHA až v průběhu roku 2010 se zásadním dopadem na koncepci registrace, pozdního vydání nezbytných předpisů a návodů, které byly ještě následně doplňovány, chyb v aktualizacích registračního programu IUCLID apod., přičemž v důsledku těchto komplikací vznikly zbytečné náklady podnikům připravujícím se k registraci.

1. Zasáhne EK v tom směru, aby došlo ke snížení uvedeného administrativního poplatku?

2. Zasáhne EK tak, aby uvedený poplatek nebyl uplatňován retroaktivně?

3. Přijme EK opatření, které zmírní dopad povinností vyplývajících z nařízení REACH na malé a střední podniky?

4. Zajistí EK, aby se potíže tohoto rázu již neopakovaly a aby v důsledku chyb vzniklých na straně ECHA nebyly sankcionovány podniky žádající o registraci?

 

Odpověď na interpelaci naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-003703&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled