poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Financování programu MEDIA 2014-2020

interpelace na Evropskou komisi

 
[ 25. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Program MEDIA se v minulosti prokázal jako velice úspěšný. Filmy, které byly z tohoto programu financovány, se těší přízni diváků i filmových kritiků a získaly již řadu ocenění, např. oskarové filmy Milionář z chatrče a Králova řeč. Kromě důležité finanční podpory pro audiovizuální projekty je program MEDIA také naprosto klíčový pro některé filmové festivaly a vzdělávací programy, které by jinak nebylo možné realizovat. Jakékoli omezení rozpočtu programu MEDIA nebo jeho sloučení s jinými programy by mohlo mít značné následky pro konkurenceschopnost evropského kinematografického průmyslu. Je také třeba zdůraznit, že sektor kultury přispívá 2,6 % k HDP Evropské unie, avšak z jejího rozpočtu čerpá pouze 0,05 %. Omezení programu MEDIA by tedy znamenalo zmenšení přísunu financí do sektoru kultury a bylo by v rozporu se strategií Evropa 2020.

1. Je si Komise vědoma zásadní důležitosti programu MEDIA pro udržení, rozvoj a konkurenceschopnost evropské kinematografie?

2. Jak hodlá Komise zaručit dostatečné financování programu MEDIA v období 2014–2020?

3. Jakou konkrétní podobu programu MEDIA navrhuje Komise pro období 2014–2020 a jak velký rozpočet plánuje pro program MEDIA v porovnání s předešlými obdobími?

 

Odpověď Komise na interpelaci naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-002991&language=CS

Odpověď Rady na interpelaci naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-003018+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled