poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Směrnice o uchovávání údajů 2006/24/EC

Interpelace na Evropskou komisi

 
[ 20. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Směrnice EU o uchovávání údajů, která byla přijata v roce 2006, v současné době požaduje po telefonních a internetových společnostech, aby shromažďovaly bez rozdílu údaje o veškerých komunikacích svých zákazníků. Mnohé evropské nevládní organizace se obávají, že tímto plošným uchováním údajů může dojít ke zpřístupnění, úniku a zneužití důvěrných údajů ze stran novinářů, tísňových linek a obchodních partnerů.

1. Jak Komise hodlá tyto obavy řešit?

2. Plošné uchovávání údajů se v řadě evropských států ukázalo jako neefektivní či dokonce protiústavní. Navrhne Komise, aby se členské státy mohly do budoucna rozhodnout neuchovávat údaje plošně a místo toho zvolit zrychlené uchovávání a cílené shromažďování provozních údajů, jak bylo dohodnuto v Úmluvě Rady Evropy o počítačové trestné činnosti?

3. Má Komise nějaké informace o tom, zda je kriminalita či podíl vyšetřených trestných činů v zemích, kde se neuchovávají komunikační údaje, značně odlišná od kriminality v zemích, které provádějí směrnici 2006/24/ES o uchovávání údajů?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-8717+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled