poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Záměry Komise v oblasti uznávání účinků vnitrostátních dokladů osvědčujících rodinný stav

interpelace na Komisi

 
[ 20. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Vzhledem k akčnímu plánu Komise na implementaci Stockholmského programu v oblasti rodinného práva a vzájemného uznávání rodinného stavu v zemích EU vyvstává několik dotazů s ohledem na subsidiaritu:

 

  1. Hodlá Komise jasně definovat svůj záměr v souladu se zachováním principu subsidiarity? Jakým způsobem se chce Komise vyrovnat s citlivou problematikou uznávání rodinného stavu uzavřeného podle rozdílné právní normy v jiném členském státě? Půjde Komise právní cestou, která bude s ohledem na princip subsidiarity spočívat pouze ve vzájemném uznání pravosti úředních dokumentů podle zákonné úpravy v zemi původu, nikoli v přebírání právních úprav soužití, které neodpovídají právnímu řádu druhé členské země?

 

Odpověď Evropské komise naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-000713+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled