poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Obchodní praktiky provozovatelů internetové stránky Easy-download.info

Otázka Komisi k písemnému zodpovězení

 
[ 3. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová, Tiziano Motti ]
 

Z oznámení mnoha občanů, kteří se obrátili na sdružení na ochranu spotřebitelů, vyplývá, že německá společnost Euro Content Ltd zveřejňuje obchodní nabídky, jež jsou považovány za nedostatečně transparentní. Internetová stránka Easy-download.info, jež patří společnosti Euro Content Ltd a vyhledávač Google ji řadí na první místo mezi výsledky vyhledávání stránek poskytujících freeware, totiž nabízí aplikace a programy, které si lze bezplatně stáhnout. Postup, kterým musí uživatel projít, aby získal přístup k programům ke stažení, zahrnuje registraci na stránkách spojenou s vložením osobních údajů. Po několika dnech však přijde překvapení: registrovanému uživateli přijde email vyzývající ho k uhrazení ročního poplatku ve výši 96 eur na období dvou let, ke kterému se zavázal uzavřením účastnické smlouvy na stránce Easy-download.info. Po krátkém časovém období přicházejí další emaily psané stále naléhavěji. Je v nich vyvíjen stále větší nátlak, až se nakonec uživateli vyhrožuje, že částka bude vymáhána právní cestou. Čestným uživatelům tato situace způsobuje značnou úzkost, protože se cítí bezmocní vůči možnému přeshraničnímu soudnímu řízení za trestný čin, který podle svého názoru nespáchali. Předmětem stížností je skutečnost, že uživatelé o uzavření smlouvy nevěděli, neboť stránka vzbuzuje dojem, že počítačové materiály je možné stahovat bezplatně, pouze na základě registrace a bez smluvního závazku. Stránka je mimoto celá v italském jazyce, a není tedy možné, že by došlo k jazykovému neporozumění. Stížnosti se ovšem neomezují pouze na Itálii. Proti stránce byla zahájena řízení pro nekalé obchodní praktiky i na Slovensku a v Německu. V Itálii v dubnu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že na základě několika set oznámení jednotlivců i hlavních spotřebitelských sdružení, např. sdružení Altroconsumo, Adiconsum, Aduc, Codacons, Unione Nazionale Consumatori a Federconsumatori, zahájí vyšetřování. Za nekalé praktiky, které prostřednictvím registrace na internetových stránkách přiměly spotřebitele i malé a střední podniky podepsat bez svého vědomí smlouvy pro poskytování nejrůznějších služeb, úřad jen v letech 2009 a 2010 uložil zaplatit pokuty v celkové výši 4450000 EUR.

Může Komise uvést, zda jsou tyto obchodní praktiky v souladu s pravidly Společenství a zda by nebylo žádoucí, aby pro společnosti nabízející tento druh služeb existovala povinnost uvádět jasnější informace?

 

Odpověď na interpelaci naleznete zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-9052+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled