poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Nestejné uplatňování výjimek u zákazu tekutin v palubních zavazadlech u letecké přepravy

Otázka Komisi k písemnému zodpovězení

 
[ 26. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Díky nařízení č. 1546/2006 je na evropských letištích uplatňován zákaz tekutin v palubních zavazadlech a tento režim byl prodloužen nařízením č. 297/2010 až do roku 2013. Jsem hluboce přesvědčena, že je potřeba usilovat o vysokou bezpečnost leteckého provozu a nasazovat účinné prostředky v boji proti mezinárodnímu terorismu. Uvedená nařízení způsobují řadu praktických komplikací, jelikož nejsou na všech letištích v EU prováděna jednotně a konzistentně. Navíc způsobují zvýšené finanční nároky jak pro letiště, tak hlavně pro cestující, kterým je často zabavován soukromý majetek. Množící se stížnosti cestujících se dotýkají nestejnorodého uplatňování výjimek na léčivé přípravky a speciální stravu. Toto se často děje u množství menšího, než je 500 ml, které sama Komise na základě technických posudků označuje za stále bezpečné množství. Vzhledem k neexistenci jednotného výkladu pravidel, ať už na evropské či národní úrovni, jsou cestující odkázáni na libovůli obsluhujícího personálu. Konfiskace soukromého majetku se na řadě míst děje bez jakéhokoliv písemného potvrzení důvodu zabavení (i když je cestujícími výslovně vyžádáno), a tudíž není možné zpětně přezkoumat oprávněnost postupu odpovědného personálu. Pro nemocné či osoby se speciálními potřebami není alternativou odbavené zavazadlo, jelikož je u stále většího počtu společností tato služba brána jako nadstandardní a vysoce zpoplatněna. Některá letiště odmítají sáčky cestujících, které nařízení odpovídají, a nutí je nakupovat „standardizované“ vlastní sáčky za nepřiměřenou cenu. Cizojazyčná potvrzení lékařů jsou často odmítána. Přitom USA pravděpodobně od roku 2011 zruší zákaz tekutin u palubních zavazadel.

1. Jakým způsobem hodlá Komise reagovat na praktické problémy cestujících s nejednotným uplatňováním zákazu tekutin v palubních zavazadlech u letecké přepravy ?

2. Vydá Komise závazné interpretační opatření ohledně výjimek na léčivé přípravky a speciální stravu, či jakým jiným způsobem zajistí jednotné uplatňování těchto výjimek?

3. Spadají dle stanoviska Komise do seznamu výjimek i léky, které nevyžadují lékařský předpis, protizánětlivé ústní vody po chirurgických zákrocích v ústní dutině, roztoky pro kontaktní čočky či dětská výživa pro odrostlejší kojence? Zváží Komise zavedení alternativních povinností pro letecké společnosti řešící potřebu cestujících odkázaných na léčivé přípravky a speciální stravu, např. odbavení nezbytných léků a stravy zdarma?

 

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-8777+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled