poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Podpora rozvoje online systému alternativního řešení spotřebitelských sporů v Evropě

Otázka k písemnému zodpovězení

 
[ 27. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Elektronický obchod v Evropě čelí řadě překážek, které dosud neumožňují vytvoření skutečného jednotného internetového trhu v EU. Jen 7 % evropských spotřebitelů v roce 2009 nakoupilo zboží či služby on-line v jiném členském státě. Jedním z hlavních důvodů nízké důvěry je nedostatek nástrojů pro lepší vymahatelnost právních předpisů a pro odškodnění (viz např. usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí (INI/2006/2048)), včetně on-line multilingválních systémů alternativního řešení spotřebitelských sporů. Přestože EU má funkční on-line multilingvální systém na alternativní rozhodování sporů o .eu doménové názvy, podobný on-line multilingvální systém alternativního rozhodování spotřebitelských sporů zoufale chybí. I sebelepší ucelený soubor právních pravidel automaticky neposílí důvěru spotřebitelů i maloobchodníků v praxi dostatečně, dokud bude chybět rychlý, levný a kvalitní systém uplatnění těchto práv přeshraničně, v jazyce srozumitelném pro jednotlivé strany sporu.

Jaké konkrétní kroky činí Komise pro podporu rozvoje online systémů alternativního rozhodování spotřebitelských sporů v Evropě?

Koordinuje či finančně podporuje Komise v současnosti konkrétní multilingvální projekty v této oblasti? Pokud ano, o jaké se jedná? Nabízí některý projekt rozhodování sporů ve všech 23 úředních jazycích EU?

Hodlá Komise využít osvědčené postupy získané při rozhodování sporů o .eu doménové názvy a rozšířit tento on-line multilingvální systém i na alternativní rozhodování spotřebitelských sporů v Evropě?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-5998&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled