poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Kroky Evropské komise na potírání nepoctivých katalogových firem

Otázka k písemnému zodpovězení

 
[ 27. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Řada podnikatelů, zejména malých a středních podniků, se stala a stává obětí nepoctivých katalogových firem, kdy jsou záměrně uváděny v omyl - oběti zpravidla obdrží formulář od nepoctivých katalogových firem a jsou vyzvány, aby opravily nebo aktualizovaly své obchodní údaje, a je v nich vyvolán dojem, že aktualizace údajů a následné uvedení v katalogu jsou bezplatné. Zastíraným účelem je však to, že podpisem aktualizačního formuláře se zároveň oběť smluvně zavazuje k uhrazení poplatku spojeného s uvedením v  katalogu (roční výše poplatků je v řádu několika tisíců Eur) a k dlouhodobému smluvnímu závazku (v řádu několika let). Podvodný rozměr se projeví až po té, kdy oběť obdrží fakturu s výzvou k úhradě a nátlaková oznámení o následném podávání žalob, vymáhání exekutory apod. Na tento problém upozornila řada petic Evropskému parlamentu (petice 0045/2006 a další) a jeho usnesení ze dne 16. prosince 2008 o nepoctivých katalogových firmách (INI/2008/2126), které vyzvalo Evropskou komisi, Radu EU a členské státy k řadě konkrétních opatření. Jelikož se praktická situace v EU od té doby významně nezměnila, a naopak se v některých členských státech ještě vyhrotila (nepoctivé katalogové společnosti vyhrály řadu soudních sporů např. v České republice), nepoctivé katalogové firmy přistoupily k ještě rafinovanějším postupům (např. oslovování skutečných inzerentů v zlatých stránkách formuláři, které jsou téměř totožné s těmi, kterými inzerenti prodlužují svou inzerci na další vydání, viz společnost Český Telefonní Seznam, s.r.o.) a finanční dopad těchto rozsáhlých podvodných aktivit na hospodářství EU v době krize není nezanedbatelný, měly by evropské instituce přistoupit k tomuto problému daleko aktivněji než v minulosti.

1. Jaké konkrétní kroky činí Komise na potírání nepoctivých katalogových firem v EU?

2. Jaká je spolupráce s třetími zeměmi, z jejichž území působí nepoctivé katalogové firmy v členských státech EU?

3. Má Komise přesnou a aktualizovanou statistiku o aktivitách nepoctivých katalogových firem a jejich obětech v celé EU a v jednotlivých členských státech?

4. Koordinuje či finančně podporuje Komise v současnosti konkrétní projekty na potírání nepoctivých katalogových firem?

5. Jak Komise naplnila konkrétní závěry ze zmíněného usnesení Evropského parlamentu? Které z uvedených závěrů nenaplnila dosud v praxi, z jakého důvodu a kdy to hodlá napravit? Přijme Komise jakékoliv legislativní návrhy, kterými by aktivity nepoctivých katalogových firem na jednotném trhu s konečnou platností zakázala?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-5997&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled