poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Ekologická likvidace metalurgických odpadů

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ

 
[ 14. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Obracím se na Komisi v záležitosti ekologického způsobu likvidace metalurgických odpadů. V současné době se likvidace těchto odpadů obsahujících těžké kovy jako zinek, olovo, kadmium apod. řeší formou uložení těchto odpadů do země, což výrazně zhoršuje a hlavně do budoucna neřeší tento problém. Je jasné, že tyto těžké kovy se z půdy žádným způsobem nemohou dostat a zůstávají v ní, což v oblasti životního prostředí představuje spící problém pro budoucí generace. Existuje studie Evropské komise, která by objektivním způsobem posoudila vliv tohoto skládkování metalurgických odpadů? Jsou Komisi známy nové metody technologického zpracování metalurgických odpadů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, neboť umožňují separaci těžkých kovů od kovonosné vsázky a další použití separovaných těžkých kovů? Je nehospodárné plýtvat s kovonosným materiálem při ukládání do země, když je možné ho znovu průmyslově využít. Je Komise připravena vytvořit podmínky pro využívání těchto nových technologií? Co činí Komise pro to, aby byly tyto nové ekologicky šetrnější technologie upřednostňovány?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-2804&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled