poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Výživová a zdravotní tvrzení

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ

 
[ 22. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006(1) ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin byl vypracován s cílem zajistit, aby zavedená a osvědčená tvrzení na potravinách, které jsou v současnosti na trhu, mohla být nadále využívána poté, co jejich vědecké zdůvodnění ověřil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Další záměr spočíval v tom, že by malé a střední podniky na svých výrobcích mohly tvrzení používat, aniž by byly nuceny investovat do zdlouhavého a nákladného schvalovacího řízení.

Nyní se očekává, že většina tvrzení, která byla předložena podle článku 13, nebude Evropským úřadem pro bezpečnost potravin schválena, ne kvůli nedostatečné prokazatelnosti, ale v důsledku mezer v procesu. Chaotické provádění tohoto nařízení především povede k tomu, že seznamy tvrzení přijaté podle článku 13 budou zveřejňovány ve čtyřech fázích, neboť Evropský úřad pro bezpečnost potravin odmítl svá stanoviska vydat najednou, jak to předpokládá zmíněné nařízení. Toto postupné přijímání prováděcích nařízení zbytečně narušuje konkurenceschopný trh. Například řada společností, které využívají kombinované formulace, čelí obchodní katastrofě, neboť některé látky jsou schváleny, zatímco ostatní jsou vystaveny několikaměsíčnímu zpoždění v období, kdy se vyčkává na další vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Kromě toho nebylo provedeno posouzení hospodářského dopadu účinku nařízení, včetně otázky neschválených tvrzení, vymáhání a přechodných opatření.

1. Jaký je postoj Komise k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydá svá stanoviska a následná rozhodnutí ve čtyřech fázích v průběhu dlouhého časového období (od února roku 2010 do roku 2012), což povede k závažnému narušení trhu a vzniku nespravedlivé hospodářské soutěže, namísto toho, aby stanoviska zveřejnil najednou, jak je to uvedeno v nařízení? Nařízení předpokládá, že konečný seznam bude zveřejněn v jediném vydání, ne v několika fázích dlouho po vypršení lhůty stanovené v nařízení, tedy 19. ledna 2010.

2. Jaký je postoj Komise ke skutečnosti, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin schvaluje zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 1 stejným způsobem jako ostatní druhy zdravotních tvrzení (tj. tvrzení podle čl. 13 odst. 5 a článku 14)? V odůvodnění nařízení se uvádí, že: „Zdravotní tvrzení jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění, založená na všeobecně uznávaných vědeckých údajích, by měla podléhat jinému druhu hodnocení a schvalování“.

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-0753&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled