poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Přístup občanů k dokumentům EU

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ

 
[ 5. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Úřad pro publikace Evropské unie provozuje i internetový portál EUR-Lex, který občanům usnadňuje přístup k dokumentům EU v elektronické podobě, včetně Úředního věstníku EU. Součástí portálu EUR-Lex je nabízena a propagována i možnost vyhledávání judikatury Evropského soudního dvora dle kódu. Každé rozhodnutí soudu je zatříděno dle oblastí, kterých se týká, přičemž systém by měl být schopen vyhledávat relevantní judikaturu týkající se dané problematiky (např. judikaturu týkající se svobody usazování).

Nicméně, tento systém vyhledávání judikatury dle kódu není dlouhodobě funkční, na což opakovaně upozorňovali občané EU minimálně od května 2009 relevantní oddělení Evropské komise i Úřadu pro publikace Evropské unie, včetně příslušného helpdesku a ředitele Ředitelství A tohoto úřadu. Problém nebyl dosud odstraněn a veškeré sliby ohledně uvedení vyhledávání judikatury dle kódu do plné funkčnosti se ukázaly jako liché, což výrazným způsobem znemožňuje přístup občanů k dokumentům EU a podrývá jejich důvěru v dobré fungování evropských institucí.

1. Jaké jsou příčiny nefunkčnosti vyhledávání judikatury dle kódu na internetovém portálu EUR-Lex?

2. Jak dlouho tento problém trvá?

3. Kdy bude systém vyhledávání judikatury dle kódu na internetovém portálu EUR-Lex zcela zprovozněn k plné spokojenosti občanů EU?

4. Jaká interní nápravná opatření hodlá vyvodit Komise z faktu, že řadu měsíců propagované funkce internetového portálu EUR-Lex nejsou k dispozici občanům, a je tedy zhoršen jejich přístup k dokumentům EU?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-0749&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled