poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Případ spojování podniků Oracle Corporation a Sun Microsystems a normy pro nápravné prostředky

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ

 
[ 20. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

V případu kontroly spojování podniků Oracle Corporation/Sun Microsystems (případ COMP/M.5529) Komise uvítala slib Oraclu týkající se databáze s otevřeným zdrojovým kódem MySQL uveřejněný v tiskové zprávě ze dne 14. prosince 2009. MySQL v současné době patří společnosti Sun a získá ji společnost Oracle. Někteří pozorovatelé soudí, že je to výrazný signál toho, že Komise bude tyto sliby považovat za „významnou novou skutečnost“ zaručující spojení podniků bez dalších podmínek, ačkoliv předtím Komise měla vážné pochyby.

Zaprvé, MySQL představují klíčový prvek internetové infrastruktury. Mé vlastní internetové stránky,
http://www.roithova.cz/, také využívají MySQL jako záložní databázi. U Oracle se jedná o střet zájmů, protože tato společnost již prodává databázi s uzavřeným zdrojovým kódem, která je hlavním výrobkem na trhu, a MySQL je nejznámější databází s otevřeným zdrojovým kódem a je zdarma.

Zadruhé, v případech soutěže by měl být jasně stanoven rozdíl mezi pojmy „skutečnost“ a „nápravné prostředky“. Oracle by měl takovým slibům dát formu oficiálního návrhu nápravného prostředku. Měl by proběhnout test trhu, který by soutěžitelům i zákazníkům umožnil, aby dali Komisi zpětnou vazbu, než přijme konečné rozhodnutí.

Co nyní Komise udělá, aby zajistila, že tento případ nevytvoří precedent, který by i jiné společnosti v podobné situaci povzbuzoval k vydávání neurčitých slibů ve formě tiskových zpráv namísto toho, aby tyto společnosti předkládaly oficiální návrhy nápravných prostředků podle pokynů pro nápravné prostředky vydaných Komisí?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-0313+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled