poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Změna omezení podpůrného programu MEDIA

 
[ 22. prosince 2009 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Obracím se na Komisi v záležitosti podpůrného programu Evropské unie MEDIA, který je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a šíření evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. Na poli animovaného filmu však program MEDIA podporuje pouze filmy delší než 24 minut, zatímco valná většina animovaných filmů má krátkometrážní formát, tedy okolo 15 minut. Parametry programu MEDIA jsou proto restriktivní vůči výrobcům krátkometrážních animovaných filmů, které jsou pro tuto specifickou filmovou tvorbu typické ve většině zemí EU, kde má právě krátký animovaný film dlouholetou tradici. Producenti a výrobci krátkometrážních děl jsou tak znevýhodněni nerovnou soutěží, a program MEDIA tím pádem neplní své poslání zvyšovat konkurenceschopnost krátkometrážních animovaných filmů na evropském i mezinárodním trhu.

1. Je si Evropská komise vědoma, že vyloučením krátkometrážních animovaných filmů z grantové podpory dochází k deformaci trhu a že tím také odrazuje výrobce v této specifické tvůrčí oblasti od pokračování v tradici úspěšných krátkometrážních filmů?

2. Hodlá Evropská komise upravit podmínky tak, aby se o dotace podpůrného programu MEDIA mohla ucházet nejen vybraná úzká skupina producentů středometrážních a dlouhometrážních animovaných filmů?

3. Je si Evropská komise vědoma, že tato tvorba je významným mostem mezi národy, který dokáže komunikovat bez jazykových bariér napříč EU, a že tento specifický druh komunikace ještě více potřebujeme v době rozšiřování EU, což dokládají například úspěchy mezinárodního filmového festivalu AniFest?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2009-6765&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled