poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Další postup evropských institucí k znovuobnovení reciprocity ve vízovém režimu s Kanadou po jednostranném zavedení víz pro občany České republiky

 
[ 31. srpna 2009 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Kanada jednostranně zavedla vízovou povinnost pro občany České republiky. Tento bezprecedentní krok nebyl kanadskou stranou řádně zdůvodněn a relevantní vysvětlení, které by odůvodňovalo takovýto mimořádný postup, nebylo vhodně poskytnuto ani české veřejnosti, ani evropským a českým institucím. Společná vízová politika Evropské unie je založena na reciprocitě, tj. na základním principu solidarity a společného postupu všech členských států a evropských institucí vůči občanům a vládám třetích nečlenských zemí. Porušení tohoto principu, zejména v případě nezdůvodněného postupu třetí země vůči členskému státu, vyžaduje jednoznačnou a rychlou reakci zejména ze strany Evropské komise, jinak společná vízová politika EU ztratí svou legitimitu. Rozhodné kroky v diplomatické rovině by měly být v takovýchto případech následovány přiměřenými odvetnými opatřeními, včetně zavedení vízové povinnosti pro občany Kanady ve všech členských státech EU.

1. Jaké kroky a opatření Evropská komise a ostatní evropské instituce dosud podnikly v návaznosti na porušení reciprocity ve vízovém režimu ze strany Kanady vůči České republice?

2. Jaké další konkrétní kroky a odvetná opatření plánuje Evropská komise a ostatní evropské instituce podniknout do budoucna v této záležitosti?

3. Kdy hodlá Evropská komise podobně, jako to již učinila česká vláda, navrhnout zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady?

4. Pokud nenastane znovuobnovení reciprocity, kdy hodlá Evropská komise navrhnout odvetná opatření vůči všem občanům Kanady v podobě zavedení vízové povinnosti ve všech členských státech EU?

 

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2009-4289&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled