poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Galileo


Oživení projektu Galileo je nadějí pro ČR coby kandidáta na sídlo Úřadu pro dohled nad GNSS

Po té, co ztroskotal pokus zapojit soukromý evropský kapitál do financování Galilea, Evropský parlament spolu s Radou našel řešení. Tím je postupné uvolňování 715 milionů Euro z evropských fondů na výzkum. Dnes jsme nalezli složitě dosažený kompromis, v němž je i jasně vymezena úloha dozorčího úřadu Galilea – má především sledovat bezpečnostní postupy a prověřovat systém,“ říká Zuzana Roithová.
 
[ 7. května 2008 | Autor: Zuzana Roithová, tiskové stanovisko ze dne 22.4. 2008 ]
 
Podle původního plánu měl udílet licence soukromým podnikům v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru, o němž se v prvotní fázi uvažovalo.  Padly dokonce návrhy na jeho zrušení. „V prosinci 2006 jsem spolu s Českou kosmickou kanceláří a CzechInvestem organizovala multimediální týdenní výstavu, která upozorňovala, že Česká republika je horkým a připraveným kandidátem pro sídlo úřadu pro dohled nad Galileem, pokus o jeho zrušení považuji za nešťastné populistické gesto,“ prohlásila europoslankyně po březnovém projednávání návrhu ve Výboru EP pro průmysl a energetiku. „Česko je podle ní nejlépe připraveným adeptem na umístění sídla Galilea právě do Prahy přesvědčovala dnes poslance na plenárním zasedání. V rámci nových států sedmadvacítky nemá na poli kosmických programů konkurenci – o produkty základního i aplikovaného výzkumu stejně jako o výsledky astrologických pozorování má zájem nejen ESA, ale i NASA. Navíc řídící středisko Galilea nepředstavuje jen vědeckou a politickou prestiž, ale i ekonomickou motivaci – samo sice zaměstná asi stovku lidí, ale kolem něj se rozprostřou napříč starým kontinentem služby za 275 miliard ročně a vytvoří na 150.000 kvalifikovaných pracovních míst a to bude obrovská příležitost pro ČR - i bez ohledu na  sídlo agentury,“ doplňuje místopředsedkyně Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. „Praha jako možné sídelní město dozorčího úřadu nad Galileem má sedmadvacítce rozhodně co nabídnout: síť univerzit a výzkumných ústavů, vyhlášené kongresové podmínky , připravenou budovu  a navíc i čtyřicetiletou tradici kosmického výzkumu. Především by EU by tímto rozhodnutím  splnila slib z roku 2003, že agentury podobného typu budou nacházet svá sídla v nových státech EU,“ říká Zuzana Roithová. 
Poslanci dnes debatovali o návrhu, který se týká zaváděcí fáze programu Galileo (tedy let 2008 – 2013). Evropský družicový navigační systém by tak mohl začít pracovat do roku 2013. Nové nařízení stanoví bezpečnostní požadavky pro Galileo a evropský geostacionární navigační systém, které bude řídit Evropská komise a Úřad pro dohled nad evropským Galileem. Na vybudování infrastruktury k programu Galileo budou vyhlášeny veřejné zakázky. Komise by měla stanovit hlavní technické požadavky pro kontrolu přístupu k bezpečnostním technologiím - členské státy by měly zajistit alespoň takový stupeň ochrany utajovaných informací EU, který zaručují bezpečnostní předpisy EURATOMu.
Zaváděcí fáze programu Galileo bude plně financována z rozpočtu EU, která se díky investici ve výši 3,4 miliard EUR stane vlastníkem všeho, co bude v rámci programů vytvořeno.  Galileo je společnou iniciativou Evropské komise a Evropské kosmické agentury, zahájen byl v roce 1999. Na světě zatím existují dva navigační systémy – ruský Glonass a americký GPS. Nejčastějším využitím navigačního systému Galileo bude vyhledávání trasy, dalším využitím bude třeba měření ujetých kilometrů na zpoplatněných silnicích – tedy výběr elektronického mýtného.
S ohledem na jedinečnost programů evropského GNSS a vzhledem k tomu, že systémy vzniklé z těchto programů náleží Společenství se Evropský parlament, Rada a Evropská komise dohodly na zřízení nové interinstitucionální skupiny odborníků pro Galileo (GIP), kterou bude zastupovat jeden odborník z každého z uvedených orgánů. GIP bude sledovat pokrok při provádění programů evropského GNSS, mezinárodní dohody s třetími zeměmi a přípravu trhů v oblasti družicové navigace. 
Aby bylo možno zabránit případnému zneužití dominantního postavení nebo dlouhodobé závislosti na jednom dodavateli, přebírá kompromisní text návrh Výboru pro průmysl, aby bylo dodání jednoho produktu zadáno dvěma dodavatelům. Cílem tohoto opatření je zlepšit celkovou kontrolu programů, související náklady a harmonogram provádění. Kromě toho minimálně 40 % celkové hodnoty činností, jejichž provedení má být zadáno dodavatelům prostřednictvím výběrového řízení na různých úrovních, musí být zadáno jiným společnostem, než jsou společnosti náležející do skupin, jejichž subjekty budou hlavními dodavateli pro některý z hlavních pracovních balíčků.          
Jelikož spuštění Galilea nabralo značné zpoždění, dokončení ambiciózního projektu se očekává koncem roku 2012.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled