poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Dokumenty


Korespondence o evropském patentovém systému

 
[ 21. února 2008 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Vážený pane Ing. Žáčku,

děkuji za Váš dopis. Otázkou práva duševního vlastnictví, patentů a  především softwarových patentů se zabývám po celé své působení v  Evropském parlamentu a považuji ji za nesmírně důležitou (viz me webove stranky: http://www.roithova.cz/clanky.html?co=8). Souhlasím  s Vámi, že vznik patentového systému platného pro všechny státy  Evropské unie by nesmírně napomohl evropským vědcům a podnikatelům. 
Obávám se však, že cesta vede jedině skrz Komunitární patent. Co se  týče rozdílů v nákladech na uznání patentu v Evropě a ve Spojených  státech, není rozdíl takový, jak uvádíte. Veškeré náklady na udělení  evropského patentu pro více než 30 zemí, včetně poplatků po dobu 10  let, jsou zhruba 30000 EUR. Totožné náklady v USA jsou přes 10000 
EUR. Rozdíly v nákladech jsou dány především nutností překládat  patenty v Evropě do mnoha jazyků, zatímco ve Spojených státech jsou  patenty podávané pouze v jednom jazyce.
Řešení tohoto problému je  jedním z cílů Londýnského protokolu a plánovaného Komunitárního  patentu. Budu i nadále usilovat o co nejrychlejší jeho schválení,  které je v zájmu nejen evropských vědců, ale i celé evropské  společnosti.
Souhlasím s Vaší kritikou financování evropského výzkumu, ale  přestože je stále pravdou, že ve Spojených státech se stále vydávají  vyšší částky do aplikovaného výzkumu, než v Evropské unii, situace  se rychle proměňuje a Evropská unie neustále výdaje vynakládané na  aplikovaný výzkum zvyšuje.

S úctou
Zuzana Roithová> -----Original Message-----
> To: ROITHOVA Zuzana
> Subject: patent

Přeju hezký den,
rád bych Vás jakožto člena Evropského Parlamentu požádal o lobing za Evopské vědce, jež jsou zatím v Evropě diskriminováni a tudíž nuceni k emigraci do USA.
Hlavní problém vidím v tom, že ať jakožto vědec cokoli vymyslíte, tak Vám to nepatří a pokud nemáte 100.000,-EURO na Evropský patent ani nikdy nebude patřit. Přičemž tuto částku nelze ušetřit z běžného platu dříve než za 100let. V Evropě je v podstatě IP - intelectual property původcům vynálezů zcela odpíráno a je dostupné jen velmi bohatým firmám, což je podstatě v rozporu se základní definicí vynálezu na něž jsou patenty přiznávány. Tento nesoulad práva, určitá beznaděj, diskriminace vědců a také špatná vymahatelnost práv z průmyslového vlastnictví je jeden z hlavních důvodů emigrace vědců do USA a tím i technologického náskoku USA před EU. V USA stojí patent 1000$ , což si může dovolit zaplatit každý z prvního platu. Přitom řešení je v moci politiků a je velmi snadné a nic nikoho nestojí, stačí jen upravit zákon, stačí aby "všechny nové národní patenty podané původci v zemi občanství automaticky platili na celém území EU", podobně jako v USA kde to také automaticky platí ve všech státech unie. Zatím EU nevkládá do vědy a výzkumu vůbec žádné prostředky, tedy do výzkumu který mohou občané využít v kupovaných produktech tedy do aplikovaného výzkumu, zatím se utrácejí jen peníze na státní výzkumné ústavy a na různé pavědy, kde výstupem jsou jen nějaké publikace, ale koho to z občanů zajímá, zaprvé tomu nerozumějí a zadruhé tyto znalosti nemohou nijak využít.
S přátelským pozdravem,      Jan Žáček, Ing.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled