poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Zdravice Zuzany Roithové na protestním shromáždění proti praktikám čínského komunistickému režimu

20. července 2009 uplynulo 10 let ode dne, kdy čínský komunistický režim zahájil kampaň na vyhlazení následovníků pokojné meditační praxe Falun Gong. Miliony následovníků Falun Gongu byly od roku 1999 bez soudu poslány do pracovních táborů. Zde jsou tito lidé ukrutně mučeni, ponižováni a dokonce využíváni jako zdroj transplantačních orgánů pro lukrativní obchody probíhající v režii čínské Lidově-osvobozenecké armády.U příležitosti tohoto tragického výročí proběhlo veřejné shromáždění -  naprotest proti mučení těchto nevinných lidí. (Citace Kateřina Kudláčková -http://cz.clearharmony.net/index.html)

 
[ 21. července 2009 | Autor: ]
 

Jen máloco mě tak zneklidňuje, jako zprávy o tom, že není důvod k neklidu. Že ve všem a mezi všemi panuje shoda, že se vše daří podle plánů. Pamatuji se totiž osobně na doby, kdy podobné titulky v médiích ovládaných komunistickou mocí měly zastřít vážné problémy. Ti, kteří si dovolili mluvit otevřeně o  skutečném stavu věcí, byli v lepším případě ostrakizováni z veřejného života, v horším vězněni či fyzicky likvidováni. Vnímám proto se zvýšenou citlivostí všechny autokratické režimy, kde establishment s odvoláním na veřejný zájem potlačuje svobodu projevu a vůbec základní lidská práva. V globalizovaném světě není v politicko-ekonomickém smyslu žádná země ostrovem. Ani když ji ze všech stran obklopuje moře, či zdi a minová pole. Nemůže nám být lhostejné , jak  žijí lidé v jiných koutech světa. Jsem ráda, že Evropský parlament napříč politickým spektrem důsledně podporuje disidenty v totalitních režimech včetně Číny. Udělujeme jim ceny a vydáváme rezoluce kritizující porušování lidských práv. Ale to nestačí . Se zvýšenou citlivostí vnímám farizejskou a krátkozrakou politiku těch demokratických států, které se vyhýbají důsledné kritice totalitní ch režimů včetně Číny. Alibisticky nás přesvědčují, že to je jediná cesta jak je postupně polidštit. Ovšem ve skutečnosti jde o to neztratit hospodářské kontakty a  obchodní vliv. Na půdě Evropského parlamentu trvale usiluji o to, aby  obchodní smlouvy „sedmadvacítky“ se třetími zeměmi obsahovaly také lidsko-právní podmínky . Nejdříve musí platit svoboda projevu, vyznání a pohybu pro  lidi, teprve na druhém místě je svoboda pohybu zboží či kapitálu. Pokud budeme toto pravidlo v Evropské unii relativizovat, nepovedeme autokratické režimy k postupnému respektování demokratických hodnot, ale začneme si my sami nalhávat opak - podle novinových titulků, které tyto hodnoty na objednávku popírají. A to je důvod k neklidu. Zuzana Roithová


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled