poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Odpovědi Zuzany Roithové na dotazy ke klimatu a energii položené jménem neziskových organizací CEE Bankwatch Network a Inforse

 
[ 18. května 2009 | Autor: ]
 

Vzhledem k narůstající vážnosti předpovědí nebezpečné změny klimatu, co budete Vy osobně prosazovat:

 

 1. Budete prosazovat ústup od využívání fosilních paliv v EU ode dneška za:

X   20 let

 • ◦ 30 let
 • ◦ 40 let
 • ◦ 60 let

            (vyberte jedno z období nebo uveďte jinou dobu)

 

 1. Budete prosazovat:
 • ◦ ústup od využívání jaderné energie

X  pokračování využívání jaderné energie

 • ◦ nárůst využívání jaderné energie

            (vyberte jednu z možností)

 

 1. Budete prosazovat snížení emisí skleníkových plynů v EU v roce 2020 o kolik procent v porovnání s rokem 1990:

 X  20%

 ◦    30%

 • ◦ 40%
 • ◦ 50%

            (vyberte jednu z možností nebo uveďte jinou hladinu)

 

 1. Budete prosazovat zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2020 o kolik procent v porovnání s rokem 1990?

X   20%

 • ◦ 25%
 • ◦ 30%

            (vyberte jednu z možností nebo uveďte jinou hladinu)

 

 1. Budete prosazovat podporu výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů? Pokud ano, jaký podpůrný mechanismus budete podporovat:
 • ◦ systém výkupních tarifů

X   systém certifikátů zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů

 • ◦ jiný systém

            A budete prosazovat, aby se o tomto tématu rozhodovalo na národní úrovni nebo na úrovni

            EU?

            (vyberte jednu možnost a podtrhněte národní či EU úroveň)

 

 1. Budete prosazovat v rámci financování výzkumu v EU:
 • ◦ vyšší podíl financování výzkumu obnovitelných zdrojů místo jaderné energie

X    zachování poměru financování výzkumu obnovitelných zdrojů a jaderné energie

 • ◦ vyšší podíl financování výzkumu jaderné energie

            (vyberte jednu z možností)

 

 

 1. Budete prosazovat vyšší využití fondů EU, včetně strukturálních fondů, ve prospěch energetické infrastruktury a energetické efektivity (místo např. silnic a letišť)?

            Pokud ano, budete prosazovat financování:

X    plynovodů

◦   infrastruktury obnovitelných zdrojů energie s dálkovým vytápěním, elektráren z obnovitelných zdrojů a jiných?

            (vyberte jednu možnost)

 

 1. Budete prosazovat snížení využití EU fondů, včetně strukturálních fondů, pro projekty, které zvyšují emise skleníkových plynů (a takto například vyloučit z fondů EU financování silničních projektů, které zvyšují emise CO2)?

◦   ano

X  ne

            (vyberte jednu možnost)

 

 1. Budete prosazovat využití 1% hrubého domácího produktu (HDP) EU pro investice do snižování emisí skleníkových plynů na trvale udržitelnou úroveň v EU a dalších zemích, včetně investic do energetických a dopravních systémů?

            ◦  ano

X   ne

            (vyberte jednu možnost)

 

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled