poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Články


Komentář Zuzany Roithové ke schválení Lisabonské smlouvy

 
[ 12. května 2009 | Autor: ]
 

Je na nás převzít svůj díl odpovědnosti za další vývoj Evropy, proto jsem přivítala ,  že Senát schválil Lisabonskou smlouvu. Okolo tohoto dokumentu se toho u nás mnoho namluvilo, padla řada zavádějících argumentů. Lisabonská smlouva  například neotevírá  ani Benešovy dekrety ani   neumožňuje  na evropské úrovni závazně ovlivňovat  rodinnou  politiku,  rozhodovat o euthanázii  či o potratech.  Naopak jasně definuje, že tyto a další citlivé oblasti  jsou věcí členských států.  Idea solidarity je základem Lisabonské smlouvy. Evropská unie je projektem křesťanských demokratů, je to projekt úspěšný, neboť přinesl stabilitu, prosperitu a mír našemu kontinentu. To není samozřejmost. Ale o její budoucnost je  třeba svádět politické bitvy  například  s liberály a s euroskeptiky, kteří odmítají Evropu založenou na hodnotách a jde jim jen o zónu volného obchodu. Lisabonská smlouva je právní dokument, který zjednodušuje strukturu EU, posílí koordinaci států v boji s nelegální migrací, organizovaným zločinem , terorismem . Posílí naši pozici  ve světě , pomůže lépe vyjednávat o dodávkách energiií stejně jako o pravidlech pro férový obchod. Lisabonská smlouva  posílí solidaritu mezi státy . Zkrátka přináší  změny , které umožní lépe zvládat  nejen dnešní hospodářskou krizi, ale dopady globalizace, změny klimatu, demografické stárnutí Evropy.  Vážím si toho, že Senátoři zodpovědně zhodnotili tuto smlouvu a nedali na lep těm, kteří chtějí křesťansko demokratický projekt rozbít.

 

 

 

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled